Seniorpatrull sågar vårdcentraler i Stockholm
Foto: Colourbox
Nyheter | Vård | Granskare

Seniorpatrull sågar vårdcentraler i Stockholm

Vårdcentralerna i Stockholm har stora brister i hur man bemöter sina äldre patienter. Det visar en granskning från stadens seniororganisationer.

Jan Arleij
Publicerad 2019-10-02

Inspirerade av vårdcentralspatrullen i Jönköping har de fyra stora pensionärsorganisationerna i Stockholm undersökt hur regionens vårdcentraler fungerar.

– 65-plussarna står för 80 procent av patientgruppen. Så vi är eller borde betraktas som en mycket viktig grupp, sa Ritva Elg, projektledare för vårdcentralspatrullen när hon presenterade några huvudresultat från stora scenen i Älvsjömässan på tisdagen (1/10), den första dagen av tre av 25-årsjubilerande Seniormässan.

Lätt att förbättra

Men många vårdcentraler brister när det gäller mottagandet, och vården.

Lyhördhet, sekretess och avskildhet brister ofta i receptionsmiljön, konstaterar granskarna.

Stort spann i kvalitet

Cirka 150 medlemmar i SPF Seniorerna, PRO, SKPF Pensionärerna och RPG har samverkat för att genomföra undersökningen.

Genom personliga intervjuer med 130 av Region Stockholms 208 vårdcentraler under våren och försommaren har man samlat in och poängsatt ett flertal aspekter av hur äldre bemöts.

Medelpoängen av 94 möjliga blev 67,3. Den bästa vårdcentralen fick 86 poäng och den sämsta nådde 42.

Dölj faktaruta

– Vissa saker borde vara mycket enkla att förbättra, sa Ritva Elg. Till exempel något så enkelt som hur sittplatserna är utformade i väntrummen. Att ta sig upp ur en allt för låg soffa eller stol utan armstöd kan vara svårt för en äldre person med artros exempelvis.

Geriatriker sökes

Det finns också en rad allvarliga och svårlösta brister, exempelvis bristen på geriatrisk kompetens.

Endast 13 procent av vårdcentralerna har en geriatriker anställd. Fyra procent har en som kommer vissa tider.

Inte godkänt.

 

Kanske kan några vårdcentraler dela på en geriatriker, föreslår pensionärsorganisationerna i sin rapport.

– Men grundproblemet är att fler behöver utbildas och anställas!

Diskutera vidare

Vilken är då den samlade slutsatsen, lever vårdcentralerna i Region Stockholm upp till de kriterier och krav som ställs?

– Ja och nej, kan vi konstatera. Det finns mycket att förbättra och kraven borde ställas högre, sa Ritva Elg.

– Undersökningens resultat är ett viktigt underlag för diskussioner framöver mellan pensionärsorganisationerna och Regionen om en bättre vård för äldre.

Presenteras 10 oktober

En större presentation av Vårdcentralspatrullens arbete, slutsatser och krav kommer att äga rum den 10 oktober klockan 13.00 i Landstingshuset.

En fullständig rapport kommer så småningom också att finnas på pensionärsorganisationernas respektive hemsidor.

De granskade vårdcentralerna kommer också att få var sitt exemplar.

Dölj faktaruta
Seniormässan firar 25 år.

 

 

 

Jan Arleij
Publicerad 2019-10-02

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas