Löften: Bättre pensioner och högre krav på äldreomsorgen
Stefan Löfven. Foto: Kristian Pohl
Nyheter | Omsorg | Ny regering

Löften: Bättre pensioner och högre krav på äldreomsorgen

En rad förbättringar till landets seniorer utlovas i den överenskommelse som träffats mellan S, C, L och MP.

Jan Arleij
Publicerad 2019-01-15

Uppgörelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna innehåller 73 punkter. Flera berör äldres villkor.

Om uppgörelsen håller och S-ledaren Stefan Löfven på fredag får riksdagens mandat att fortsätta som statsminister är regeringen bunden att förverkliga punkterna.

Från valrörelsen

En är att ta bort det sista av pensionärsskatten. Det är ett löfte som S har avgivit tidigare och som det numera finns ett brett stöd för i riksdagen. 2020 ska pensionärer och löntagare betala lika skatt, vilket innebär att senast i höstens budget måste förändringen läggas fast.

I uppgörelsen står också att ”pensionen höjs för vanliga löntagare år 2021”. Förbättringen rimmar med ett S-utspel i valrörelsen i höstas, men stöds alltså av MP, C och L.

Förändringen ska genomföras ”över statsbudgeten”, men även ”förankras i pensionsgruppen” vilket innebär att också Moderaterna och Kristdemokraterna ska ha ett ord med i laget.

Mera RUT

Den sakpolitiska överenskommelsen innehåller också ett åtagande om att satsa kraftigt på ett utbyggt RUT-avdrag. Avdraget ska tredubblas och i fortsättningen också omfatta ”tvätt, flytt-, hämt- och trygghetstjänster”.

Reformen ska utredas under 2019 och införas i budgeten för 2021.

Dessutom ska ett särskilt så kallat ”äldre-RUT” utredas, något som lär välkomnas av SPF Seniorerna vars medlemmar i en enkät tydligt efterfrågat just ett utökat RUT-avdrag.

Flyttskatter

SPF Seniorerna har länge krävt förändringar och lindringar när det gäller så kallade flyttskatter. Här innehåller överenskommelsen en viss framgång: ”Räntebeläggningen på uppskovsbeloppet ska avskaffas.”

Men ingenting står skrivet om när och själva reavinstsskatten berörs inte i överenskommelsen.

Fria hyror

Fri hyressättning för nybyggda bostäder ska införas under mandatperioden.

Återstår att se hur seniororganisationerna reagerar på en sådan förändring. Redan idag anser man att bostadstillägget måste höjas kraftigt om seniorer ska ha råd att bo med nuvarande hyreskostnader.

Primärvården

Regeringsöverenskommelsen innehåller en rad besked på vårdens område.

Det ska bli en primärvårdsreform, med stärkt fast läkarkontakt och patientkontrakt, så att den som är sjuk vet vem den ska ringa och hur planen för vården ser ut.

Omsorgskontakt

Resurserna till äldreomsorgen ska också öka.

”Kvalitetskraven i all sjukvård och äldreomsorg förstärks. Konkurrensneutralitet ska råda mellan offentliga och fristående vårdgivare, såväl vad gäller ekonomiska villkor, en fungerande tillståndsgivning, som kvalitetskrav.” står det i överenskommelsen.

Dessutom åtar sig regeringen att se till att ”En fast omsorgskontakt i hemtjänsten ska finnas.”

Alla punkterna

Här kan du läsa hela överenskommelsen.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2019-01-15

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas