Protester: Nya skatteregler drabbar tusentals pensionärer
Nyheter | Protester

Protester: Nya skatteregler drabbar tusentals pensionärer

Landets pensionärsorganisationer angriper Skatteverket. Frågan har också nått riksdagen där seniorerna får stöd.

Jan Arleij
Publicerad 2019-02-06

Samtliga fyra stora pensionärsorganisationer agerar nu mot Skatteverkets behandling av seniorer som står utanför IT-samhället. Bakgrunden till konflikten är att regering och riksdag har beslutat om ändrade skatteregler i syfte att komma åt skattefusk.

Förändringen – en ny lag om arbetsgivardeklarationer på individnivå – påverkar tusentals pensionärer som från och med januari får högre skatt på sin tjänstepension.

Kräver internet

Det skulle kunna gå att lösa genom att den drabbade pensionären begär jämkning. Men för den senior som vill ringa och få hjälp med detta är det stopp – Skatteverket ger ingen sådan service.

Istället hänvisar man till sin hemsida. För att komma in på den krävs, förutom dator och internetvana, att man har ett bankID.

Myndigheten hänvisar den som inte behärskar eller har råd med dagens IT-teknik – kanske en halv miljon 65-plussare – till något av myndighetens 120 servicekontor som finns ute i landet.

Måste bli bättre

Det här duger inte, anser landets pensionärsorganisationer som i ett öppet brev till Skatteverkets generaldirektör Katrin Westling Palm konstaterar att ”För den enskilde som inte bor i en ort med servicekontor eller kan åka till ett sådant, blir skatteuträkningen ett problem.”

”För att underlätta för den enskilde önskar vi att Skatteverket utökar sin service till att omfatta både skatteuträkning via telefon och erbjuda stöd vid jämkning.” kräver organisationerna.

Tvingas resa långt

Riksdagsledamoten Barbro Westerholm (L) har tagit upp problemet i en fråga i riksdagen, ställd till finansminister Magdalena Andersson (S).

Barbro Westerholm konstaterar att ”via telefon erbjuder Skatteverket i dagsläget inget stöd för skatteuträkningar” och att servicekontoren bara finns på 113 platser i landet, vilket skulle tvinga många äldre att resa mycket långt.

Barbro Westerholm.

– Dessa olyckliga effekter för Sveriges seniorer har sannolikt inte varit avsikten med de nya reglerna. Det borde därför vara möjligt att få till undantag eller mindre justeringar i det nya regelverket för att undvika dessa konsekvenser, samtidigt som de nya reglernas avsikter i övrigt bibehålls, skriver Barbro Westerholm som vill veta vad Magdalena Andersson tänker göra åt saken.

Kanske fler kontor

Den slutliga skatten påverkas inte, svarar Magdalena Andersson och syftar på den återbäring som kommer 2021 till de pensionärer som berörs och som inte begär jämkning.

Magdalena Andersson konstaterar att Skatteverket inte hjälper till med skatteuträkningar eller tar emot en ansökan om jämkning per telefon.

Pensionärsskatt, skatt, pension, budget
Magdalena Andersson.

– Blanketter finns för den som saknar möjlighet att göra en ansökan om jämkning digitalt och hjälp med hur den ska fyllas i kan fås via skatteupplysningen eller servicekontoren.

Om att det finns servicekontor på 113 platser i hela landet säger Magdalena Andersson att regeringen ”har för avsikt att öppna fler”, något som ”kan komma att öka tillgängligheten till service och information från Skatteverket”.

Jan Arleij
Publicerad 2019-02-06

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas