Nya skatteregler kan ändra tjänstepension
Foto: Colourbox
Nyheter | Pensioner 2019

Nya skatteregler kan ändra tjänstepension

Tusentals pensionärer får i dagarna besked om att mer skatt kommer att dras på tjänstepensionen.

Jan Arleij
Publicerad 2019-01-11

Vid årsskiftet trädde nämligen en ny lag om arbetsgivardeklaration på individnivå i kraft och som påverkar utbetalningar av tjänstepensioner.

Förändringen innebär bland annat att Statens tjänstepensionsverk (SPV), som betalar ut tjänstepension från statlig anställning, tidigare dragit skatt på det totala bruttobeloppet nu kommer att dra skatt på olika sätt för olika delar i tjänstepensionen.

– De nya reglerna innebär att vi ska redovisa belopp och skatteavdrag till Skatteverket på olika sätt för olika delar i tjänstepensionen, och det kan ge både en högre och lägre skatteeffekt för den som har flera delar i sin tjänstepension, säger Christina Lindh, på SPVs Avdelning Kund och uppdragsgivare.

Christina Lindh.

Från staten

Enligt de nya reglerna kommer SPV att fortsätta dra skatt enligt tabell på de delar som är minst 14 000 kronor. På de delar som är mindre än det kommer SPV istället att dra 30 procent i skatt.

På SPVs webbplats (spv.se) finns exempel på hur de nya reglerna kan slå. Förändringen påverkar 10 000 av de 280 000 som har tjänstepension från en statlig anställning.

Därför blir beloppet lägre

Här är ett exempel på hur det utbetalda beloppet kan bli lägre:

Före årsskiftet:
Förmånsbestämd ålderspension 10 000 kronor
Kåpan Tjänste (försäkring) 10 000 kronor
Avdrag för skatt enligt tabell 32:2 (blir här 22 procent) – 4 429 kronor
Totalt utbetalt belopp 15 571 kronor

Från 1 januari 2019:
Förmånsbestämd ålderspension 10 000 kronor
Kåpan Tjänste (försäkring) 10 000 kronor
Avdrag för månatligt redovisad skatt, 30 procent – 3000 kronor
Avdrag för årligt redovisad skatt, 30 procent – 3000 kronor
Totalt utbetalt belopp 14 000 kronor

Källa: SPV

Dölj faktaruta

SPV har också skickat ett brev med information om förändringarna till de som berörs.

Återbäring

Ändringen är tänkt att minimera den restskatt som många pensionärer annars drabbas av årligen, säger Johan Schauman, deklarationsexpert på Skatteverket.

– Men skulle det bli för mycket skatt dragen och man inte begär jämkning under 2019 så kommer återbäringen under 2020, men som tidigast i april.

Följa upp själv

Man kan också själv löpande under året följa upp ifall det dras rätt skatt på ens pensionsutbetalningar.

– Den som har BankID kan logga in på Skatteverket.se/minasidor och se alla utbetalningar och skatteavdrag summerade. Med hjälp av Skatteverkets skatteberäkningstjänst kan man då se hur man ligger till, säger Johan Schauman.

Johan Schauman.

Vad gör man om man inte har BankID eller har tillgång till dator och internet?

– Då kan man söka upp något av de cirka 120 servicekontor som finns runt om i landet, där Skatteverkets handläggare kan hjälpa med besked om pensionsutbetalningarna, säger Johan Schauman.

I SPVs brev hänvisas också till Skatteupplysningen på 0771-567 567 och SPVs kundservice på 060-18 76 66.

Det är SPV

Statens tjänstepensionsverk (SPV) beräknar och betalar ut tjänstepensioner och andra avtalsförmåner för bland annat anställda inom staten och statliga bolag.

SPV betalar ut pengar den 18:e eller 19:e varje månad.

Dölj faktaruta

 

Jan Arleij
Publicerad 2019-01-11

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas