Nytt parlament i Vasa 2025
Nyheter | Samarbete

Nytt parlament i Vasa 2025

Det femte Pensionärsparlamentet blev en fullträff. Det säger Västerbottens distriktsordförande Ingemar Sandström. ”Vi har kommit åt exakt de frågor vi behöver prata om just nu”.

Jan Arleij
Publicerad 2023-10-16

Att samverka med näringslivet är ett nytt grepp som kan visa sig bli effektivt, hoppas Ingemar Sandström när han summerar 2023 års Pensionsärs-parlament i Umeå (5-6/10), arrangerat just av SPF Seniorerna Västerbotten, finska motsvarigheten i Österbotten och företrädare för det lokala näringslivet.

– Första parlamentsdagens beskrivning av näringslivets behov av senior arbetskraft och vad vi behöver göra för att seniorer ska kunna fortsätta arbeta är oerhört centrala frågor för många seniorer och egentligen för hela samhället. Det här måste upp till mer diskussion i hela samhället.

Stark medspelare

Demografin gör att det är en ödesfråga, menar Ingemar Sandström. Men det är också en moralisk fråga – rätten och möjligheten att arbeta så länge man vill måste drivas av många olika parter i samhället för att få till en verklig förändring.

Ingemar Sandström.

– Det måste bli ett stopp för det som står i lagen att man inte har rätt till en anställning efter en viss ålder. Den diskussionen fick ett jättefint bidrag på årets parlament just genom att Finsk-Svenska Handelskammaren gick in som medarrangör och som framträdde i föredrag och påföljande debatt, säger Ingemar Sandström.

Påverkan

Ett annat huvudtema på Pensionärs-parlamentet som besöktes av cirka 170 ledamöter från föreningar i Väster- och Österbotten gällde hur seniorer bättre kan påverka politiken, inte minst genom de kommunala och regionala pensionärsråden.

Forskaren David Feltenius och SPF Seniorernas projektledare Malin Wennberg beskrev nuläge och hur råden kan fortsätta att utvecklas.

Attityder avgörande

Det finns intressanta likheter och skillnader mellan svenska och andra nordiska pensionärsorganisationer, konstaterar Ingemar Sandström.

– Men oavsett skillnaderna, eller just på grund av dem, innebär utbytet att man får inspiration och tips. Det är en förklaring till att Pensionärsparlamentet är så livskraftigt och efterfrågat, tror Ingemar Sandström.

– Allt kokar i slutänden ner till vilka problematiska attityder samhället har gentemot äldre i våra båda länder, något som blir särskilt tydligt i just detta hur man ser på äldre arbetskraft. Då behöver vi höra varandra berätta och beskriva läget och vad man kan göra åt saken.

Anita Ismark.

Anita Ismark som är Svenska Pensionärsförbundets regionordförande i Österbotten är också mycket nöjd med årets Pensionärsparlament.

– Ålderism och diskriminering kan förebyggas också genom att vi talar om hälsa och vad vi kan göra för att fortsätta må så bra som möjligt. Därför var det också en värdefull punkt som kom upp på årets parlament genom intressanta föredrag och diskussioner.

Bedrägerierna

Enligt traditionen går nu turen över till Österbotten för nästa upplaga av Pensionärs-parlamentet. Vartannat parlament i Sverige, och vartannat i Finland.

– Vår planering är att vi arrangerar i maj 2025. Troligen blir inriktningen en djupdykning i frågan om bedrägerier mot äldre, och hur vi ska bli effektivare i att kunna försvara oss mot detta gissel.

Åbo-Åland-Stockholm

Anita Ismark hoppas att Pensionärs-parlamentet ska inspirera till fler samarbeten över havet – inte bara mellan Väster- och Österbotten. En kulturell bro mellan Åbolandet, via Åland och till Stockholms skärgårdskommuner ser ut att vara på gång.

– Vi hade observatörer med från Åbo på det här parlamentet just för att kunna förbereda ett samarbete. Jag tror att vi kommer att få se fler kontaktvägar mellan våra organisationer i våra båda länder.

Norge nästa

Den bedömningen gör också Ingemar Sandström.

– Det finns flera tecken på det. Kollegorna i SPF Seniorernas distrikt i Jämtland och Härjedalen är mycket nyfikna på att ta ett steg västerut till kollegorna i Norge. Det blir intressant att följa vad de kommer att bygga upp.

Till det kommer ett redan pågående utbyte mellan de svenska och finska förbundsledningarna för SPF Seniorerna och Svenska Pensionärsförbundet.

Det är SPF i Finland

Tillsammans med fem finska pensionärsorganisationer bildar Svenska pensionärsförbundet något som kallas PIO, Pensionärsförbundens intresseorganisation, som med trehundratusen medlemmar i ryggen gör gemensamma framstötar hos riksdag och regering och olika kommunala instanser.

Med cirka 20 000 medlemmar är Svenska pensionärsförbundet en av de största medborgarorganisationerna i Svenskfinland.

Förbundets har 76 medlemsföreningar i Svenskfinland, på språköarna och på Åland.

Källa: Svenska pensionärsförbundet

Dölj faktaruta

Jan Arleij
Publicerad 2023-10-16

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas