Pensionärsparlament kan få efterföljare
Anita Ismark, Österbotten och Ingemar Sandström, Västerbotten. Foto Jan Arleij
Nyheter | Inflytande

Pensionärsparlament kan få efterföljare

Pensionärsparlamentet i Umeå avslutades på fredagen (17/5). Men det kan vara början på något nytt.

Jan Arleij
Publicerad 2019-05-17

Flera tunga namn inom SPF Seniorerna imponerades av Västerbottendistriktets samarbete med sin finska motsvarighet i Österbotten.

– Det är både glädjande och fascinerande att se vad samverkan över nationsgränserna kan ge av idéer och kraft att göra livet bättre för äldre, säger SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson till Senioren.

Gästriklandsdistriktets ordförande Hans Ström fanns också bland de 180 närvarande under parlamentets två dagar (16 och 17 maj).

– Den här typen av samarbete skulle kunna utvecklas på fler håll i landet. Skåne ligger ju nära Danmark, och andra distrikt har Norge intill. Att höra den positiva tonen mellan Västerbotten och Österbotten är helt klart inspirerande.

Nordiskt parlament

När Eva Eriksson summerade sina intryck inför Pensionärsparlamentets deltagare tryckte hon på den nyckelroll som ideella organisationer har i samhället, och än mer bör få.

– Ideella organisationer är kittet i folklig samverkan. Och det finns skäl för oss seniororganisationer att samverka också i Norden. Diskussioner pågår om att utveckla detta, berättade Eva Eriksson och hänvisade bland annat till samtal med SPFs ordförande Ole Norrback. Tänk tanken att ha ett nordiskt pensionärsparlament!

– Vi har en utmaning framför oss som handlar om att vi blir så många fler äldre i Sverige, i Norden och i Europa. Utmaningen handlar om att planera samhället så att också vi seniorer får uppleva livskvalitet hela vägen. Då behöver vi samverka och samarbeta för att kunna påverka än mer effektivt.

Inspirerar varandra

Hans-Eric Forsman, vice ordförande i Umeå Norra (till vänster) gör sitt första parlament och Knut Brännbacka, sekreterare i Pedersöre pensionärsklubb är med för tredje gången.
– Vi är här för att skapa kontakt med varandras föreningar, och så det trevliga i att bara träffas, säger Knut Brännbacka. Det är väldigt roligt helt enkelt.
– Sen händer det något viktigt när man hör om vilka frågor grannarna kämpar med. När våra vänner i Österbotten sliter med sådant som digitalt utanförskap och hur de försöker lösa det, så får man liksom ny energi att fortsätta vår strid här hemma, säger Hans-Eric Forsman.

Dölj faktaruta

Eva Eriksson pekade ut område efter område där seniorer över nationsgränserna har likartade eller identiska problem att tackla.

– Vi seniorer i Sverige och Finland och Europa kämpar med digitaliseringens utestängande effekter, kriminella nätverk som utsätter oss för brott och otrygghet, och en tredje sak är ensamhetens gissel. Vi skulle ha mycket att vinna på om vi kunde hitta nya samarbeten över landsgränserna.

Gösta Bucht.

Andra dagen av Pensionärsparlamentet präglades av kunskapsintensiva föreläsningar om bland annat telemedicin och tandhälsa.

Gösta Bucht, SPF Seniorernas sakkunnige i vård- och omsorgsfrågor och hans kollega i SPF, Pehr Löv, ordförande i intressebevakningskommittén gav också sin syn på vård- och omsorgsläget i sina respektive länder.

– Det finns en lång rad saker som äldre i Sverige har rätt till men ändå inte får, berättade Gösta Bucht. Fast vårdkontakt, rätt till en second opinion och läkemedelsgenomgångar är tre exempel som i praktiken fungerar mer än bristfälligt.

Gösta Bucht sa att vi numera i genomsnitt har 25 friska år kvar att leva efter fyllda 65.

– Vad ska vi som föreningar göra så att de här 25 åren kommer andra till nytta? Vi har mycket mer att ge, inte minst i jämförelse med ett antal anglosaxiska länder.

Pehr Löv.

Pehr Löv, i likhet med Gösta Bucht läkare i botten, underströk vikten av att seniorer kontinuerligt höjer sin egen kunskapsnivå i äldrefrågor, för att sedan så effektivt som möjligt föra ut fakta i debatten.

Seniorer har allt att vinna på det, eftersom det finns allt fler bevis för hur till exempel diskriminering av äldre är skadlig och kostsam.

– Förr trodde vi men nu vet vi alltmer vad som behöver göras på olika områden för seniorer. Det ska vi föra fram till beslutsfattarna. Samtidigt måste vi trycka särskilt på ett argument som beslutsfattare alltid förstår och lyssnar till med öppna öron – nämligen att vi blir billigare om vi mår bättre! sa Pehr Löv som också har flerårig erfarenhet som ledamot i den finska riksdagen.

– Den aktiva senioren lever tio goda år längre än den passiva. Därför är det också så viktigt att bekämpa fattigdomen bland äldre, det skulle minska stressen och därmed sjukdomarna.

Vasa maj 2020

Ingemar Sandström och hans finska motsvarighet Anita Ismark avslutade parlamentet genom att komma överens om framtiden.

Under applåder överlämnades Pensionärsparlamentets budkavle till Anita Ismark.

– Vi planerar för ett nytt parlament i Vasa i maj nästa år. Då blir temat pensionärerna och pengarna, lovade Anita Ismark.

Stoppa diskrimineringen

”Åldersdiskrimineringen av Sveriges seniorer måste upphöra omgående. Livserfarenhet är positiv och behövs i större utsträckning i det svenska samhället.”

Det sa SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson och riksdagsledamot Barbro Westerholm (L) i ett gemensamt uttalande under Pensionärsparlamentet i Umeå.

Årets parlament har uppmärksammat hur lagar, regler och attityder begränsar äldres möjligheter att leva ett gott liv.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2019-05-17

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas