Oklart om orsak till dubbla hyror
Foto: Getty Images
Nyheter | Orättvist

Oklart om orsak till dubbla hyror

Regeringen behöver se över det underlag som finns för höga och kraftigt skiftande hyresnivåer i landets särskilda boenden.

Jan Arleij
Publicerad 2021-09-07

Det svarade socialminister Lena Hallengren (S) i riksdagen när frågan om hyresnivåer för de äldsta och sköraste i särskilda boenden kom upp.

I mitten av augusti avslöjade tidningen Hem & Hyra att hyran på ett särskilt boende kunde vara upp till 160 procent högre jämfört med en vanlig hyreslägenhet.

Får acceptera

Två riksdagsledamöter har efter det ställt skriftliga frågor till socialminister Lena Hallengren om hon avser att ta initiativ till att ta fram nationell statistik över hyror och hyresförändringar på särskilda boenden i landet.

– Ofta blir pensionärerna placerade på ett boende utan att kunna välja och får bara snällt acceptera de hyror som gäller. Det är en stor brist i Sverige att valfriheten är så begränsad, framhöll Sten Bergheden (M) i sin fråga.

Mikael Eskilandersson (SD) argumenterar för att uppgifter behöver vara lättillgängliga och transparens råda för att kostnader för pensionärers boende ska kunna jämföras.

Mer noggrannt

– Det är en förutsättning för bra politik att vi har ett bra och korrekt underlag och därför behöver tjänstemännen på regeringskansliet och på myndigheterna se på detta mer noggrant, svarade Lena Hallengren.

Hon betonar i sitt svar att det inte är enkelt att jämföra olika bostäders hyror med varandra.

Lena Hallengren.

– I äldreboendena finns till exempel olika typer av större gemensamma utrymmen anpassade för de äldre. Även olikheter vad gäller lägenheternas storlek, standard och så vidare bidrar till skillnader.

Det är en skriftlig fråga

Varje ledamot har rätt att ställa frågor till regeringen. Det är ett sätt för riksdagen att kontrollera hur regeringen sköter sitt arbete. Under frågestunden i kammaren finns ministrar från regeringen på plats för att svara på frågor från riksdagsledamöterna. Interpellationer är en annan typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamöterna kan också lämna skriftliga frågor till ministrarna, som då också svarar skriftligt.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2021-09-07

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas