Öppet brev till socialministern: Förbudet bryter ner de boende
Nyheter | Pandemin
Foto: Colourbox

Öppet brev till socialministern: Förbudet bryter ner de boende

Tiotusentals äldre har nekats möten med sina närmaste i snart ett halvårs tid. Nu måste regeringen se våra äldreboenden som en del av resten av samhället.

Jan Arleij
Publicerad 2020-08-19

Det skriver Monica Berglund, direktör för Tre Stiftelser i Göteborg, i ett öppet brev till socialminister Lena Hallengren (S).

Hon menar att dagens besöksförbud innebär ett krav på personalen på äldreboenden att agera vakter i de äldres egna hem.

Lång isolering

De gamla på landets äldreboenden har varit isolerade sedan 1 april, då regeringen införde besöksförbud på landets alla äldreboenden.

– Det innebär att tiotusentals personer i snart fem månader har nekats fysiska möten med personerna som står dem närmast, konstaterar Monica Berglund.

– Vi får möta sorgen i blicken från de vars far har drabbats av demenssjukdom och som inte längre blir igenkända. Mannen som inte får ge sin fru sedan 60 år en kram på bröllopsdagen. De boende som saknar en promenad med en vän, ett samtal eller en fika med barnbarnen.

Mår allt sämre

Personalen vittnar om hur isoleringen ger allt större konsekvenser. Den psykiska ohälsan ökar, skriver Monica Berglund i brevet.

– Yngre personer kan säga ”nästa vecka”, ”nästa månad” eller ”nästa år”. För den som har levt ett långt liv är tidshorisonten annorlunda. Vi får dagligen samtal och frågor. Kommer vi någonsin att få kramas igen? Hålla i handen? Får jag inte komma nära min närstående förrän på dödsbädden?

Det är Tre Stiftelser

Består av tre kommunala stiftelser som driver Stiftelsen Ålderdomshemmet i Göteborg med Vegahusen, Stiftelsen Göteborgs sjukhem med Änggårdsbacken och Stiftelsen Otium där även Kallebäck ingår. 400 personer bor på de fyra enheterna. Verksamheten bedriver vård och omsorg med inriktningarna somatik, demens och psykgeriatrik.

Dölj faktaruta

Monica Berglund beskriver i brevet hur Tre stiftelser kämpar för att behålla glädje och meningsfullhet i de äldres vardag. Men det räcker inte:

– Möten utomhus vid plexiskärm är inte ett rimligt substitut för många. För den som lider av demens, hörselnedsättning eller synnedsättning är ofta ett nära fysiskt möte det enda alternativet. Vi ber nu om stöd för att på säkrast möjliga sätt bryta isoleringen och öka livskvaliteten för personer som bor på äldreboenden, skriver Monica Berglund som också har med ett konkret förslag till hur besök kan genomföras i brevet.

Så ser förslaget ut

· Besök sker utomhus i första hand.

· När det inte är möjligt tillåts besök i den egna lägenheten.

· Besökare får information om hygienrutiner samt tillgång till handsprit och visir.

· Närstående och boende ansvarar för att begränsa antalet besökare per tillfälle i lägenheten, för att undvika trängsel.

· Det är inte tillåtet att vistas i gemensamma utrymmen, som vardagsrum, kök och balkonger under besöket.

· Vid fall av smitta har verksamheten rätt att omgående återinföra besöksförbud.

· Folkhälsomyndighetens övriga allmänna rekommendationer gäller även på äldreboenden.

Dölj faktaruta

Brevet till regeringen handlar också om synen på de sjuka och sköra äldre personerna. Den som bor på äldreboende bör få samma frihet och ges samma ansvar som människor i det övriga samhället, understryker Monica Berglund.

– Vi ber dig att se äldreboenden som en del av resten av samhället, och på personerna som bor här som individer.

Monica Berglund menar att förslaget innebär att verksamheterna får tydliga regler att följa, istället för att varje chef ska fatta beslut om enskilda undantag.

Hallå där, Monica Berglund, varför skriver ni detta brev just nu?

– Nu har det snart gått fem månader sedan detta infördes. För den som bor på äldreboende är tidshorisonten begränsad, varje dag då dessa personer förbjuds träffa sin familj, maka eller maka är en stor uppoffring.

Hur slår det mot de äldre?
– Vi ser att det får konsekvenser för välmåendet hos många. Därför är det dags att se över reglerna för att värna om livskvaliteten och om individens frihet.

Vad säger äldre själva?
– Många uttrycker att ´Detta är mitt hem, min bostad – varför får jag inte ta emot besök? Smittar närstående mer än personalen som lever och rör sig i samhället?

Kan du ge exempel på hur ni ser att psykisk ohälsa ökar till följd av besöksförbudet?
– Vi upplever en ökad oro och ångest hos en del av hyresgästerna. De längtar efter sina närstående och vill hålla handen, se dem och höra dem.
– De hyresgäster som är fysiskt aktiva som har gjort dagliga promenader i närområdet, kunnat handla i butikerna känner sig väldigt begränsade och det leder till fysisk oro.

Men ni som verksamhetsutövare har ju möjlighet att göra undantag.
– Visserligen, men det är alltför svårt för enskilda chefer att avgöra när de ska ges. Vi behöver regler som ger oss stöd och mandat att lätta på förbudet och åter ge frihet och ansvar till individen. Äldreboenden är en del av samhället, de som bor här bör ha samma ansvar och frihet som alla andra.

Besöksförbud är ju till för att skydda de äldre från smitta.
– Besöksförbudet var en helt nödvändig åtgärd i det akuta skedet, men vi menar att det är en extraordinär åtgärd att enligt lag reglera vem man träffar i sitt eget hem. Nu har vi ett förslag på hur besök kan genomföras på ett bra sätt.

Dölj faktaruta

 

 

Jan Arleij
Publicerad 2020-08-19
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas