Nyheter

– Överetablerad marknad leder till otrygghet

Regeringens strategi: Lagen om valfrihet, lov, är vägen fram för att skapa bättre äldreomsorg med större inflytande för de äldre själva. Forskarnas invändning: riskerna för överetablering är uppenbara. Igår möttes makten och forskarna i debatt.

Publicerad 2012-01-12

Seminariet skedde i regi av SNS, Studieförbundet för Näringsliv och Samhälle. Intresset efter höstens vårdskandaler var stort, och lokalen i Stockholm var fullsatt.
Rubriken för seminariet var ”Konkurrensens konsekvenser”. Utgångspunkten var den rapport med samma namn som kom i höstas och som då väckte stor debatt.
Bakgrunden till SNS-seminariet är att resurserna till äldreomsorgen sedan början av 1990-talet har minskat samtidigt som valfrihetsreformer har genomförts. I allt högre grad blir det privata utförare som utför insatserna för äldre. Men vad innebär förändringarna för kostnadsutveckling, kvalitet och fördelningseffekter i omsorgen om äldre? Vad exempelvis kan Sverige lära av utländsk forskning om privatiseringar?

Loven mer rättvis

Marknaden för äldreomsorg i Sverige domineras dock av ett fåtal stora jättar, Carema och Attendo kontrollerar mer än hälften av den privata marknaden.
En vanlig analys av orsaken till detta är att stora företag gynnas av offentliga upphandlingar där det är den som erbjuder lägst pris som vinner.
Äldreminister Maria Larsson (KD) beskrev att en lösning på detta är den så kallade Loven, Lagen om valfrihet. Här vinner inte lägst pris utan den som uppvisar bäst kvalitet utifrån ett på förhand angivet fast pris.

Invändningar

Men det kan också vara ett problem med för många små företag, framhöll Marta Szebehely, professor i socialt arbete och delförfattare till SNS-rapporten ”Konkurrensens konsekvenser”.
Enligt dagensarenas referat från seminariet säger Marta Szebehely att det stora problemet i Stockholm, med hundratalet privata utförare i hemtjänsten, är att utförarna måste strömlinjeformas, för att kunna konkurrera.
Därmed går förhoppningen att man ska få specialinriktade utförare i hög grad förlorad.
Dessutom menar hon att en ”överetablering” på marknaden leder till att företag går i konkurs och nya tillkommer, liksom att personal ofta byts ut. Motsatsen till den ”kontinuitet” och trygghet som värderas av nästan alla äldre.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Detta är SNS

SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) är en politiskt oberoende ideell förening som genom forskning, möten och bokutgivning vill bidra till att beslutsfattare i politik, offentlig förvaltning och näringsliv kan fatta välgrundade beslut baserade på vetenskap och saklig analys.

Här kan du ladda ner rapporten ”Konkurrensens konsekvenser”.

SVT Forum kommer att sända gårdagens seminarium i sin helhet på måndag den 16 januari.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas