Översynen av garantipension är igång
Nyheter | Pensioner
Foto: Colourbox

Översynen av garantipension är igång

6 februari inledde arbetsgruppen som ska se över grundskyddet i ålderspensionen sitt arbete. Arbetet beräknas pågå i ett år.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2017-02-07

– Det har inte gjorts en helhetsöversyn av grundskyddet sedan det nya pensionssystemet infördes för snart 20 år sedan. Det är helt enkelt någonting som måste göras för att se hur vi på bästa sätt kan göra förbättringar för de pensionärer som har det tuffast, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Arbetsgruppen ska titta på garantipension, men även bostadstillägg, äldreförsörjningsstöd och änkepension. Det är framför allt kvinnliga pensionärer som berörs och arbetet med att se över grundskyddet är en del i ett större arbete om mer jämställda pensioner.

SPF Seniorerna

Enligt ett uttalande från Socialdepartementet kommer man att samarbeta med bland annat pensionärsorganisationerna. SPF Seniorernas ordförande Christina Rogestam har tidigare påpekat att det är positivt att man ser över garantipensionerna, men att det även krävs snabbare lösningar som hjälper pensionärer här och nu. De sämst ställda pensionärerna kan inte vänta till 2019. Framför allt är det bostadstilläggen hon vill se en förändring av:

– Jag kan inte se någon motsats i en snabb förbättring av bostadstilläggen idag samtidigt som systemet är under utredning.

Bland annat vill SPF Seniorerna att bostadstillägget bättre ska anpassas till de ökande bostadspriserna och dagens faktiska hyror.

Legat stilla tio år

Boendeutgiftstaket i bostadstillägget, den högsta bostadskostnaden för vilken man kan få bostadstillägg, har legat fast på 5000 kronor de senaste tio åren samtidigt som bostadskostnaderna har stigit.
För att det maximala bostadstillägget ska motsvara 2016 års snitthyra i riket skulle taket behöva höjas till cirka 5800 kronor.

Källa: SPF Seniorerna

Dölj faktaruta

Samtliga sex partier bakom pensionsöverenskommelsen är överens om att det finns behov av att se över grundförsäkringen.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2017-02-07
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas