Pengar i sjön när äldre skulle få jobb
Nyheter | Arbete
Foto: Colourbox

Pengar i sjön när äldre skulle få jobb

Sänkt löneskatt för äldre skulle leda till ökad sysselsättning bland personer över 65 år. Men målet tycks ha missats helt.

Jan Arleij
Publicerad 2020-12-28

Det var för att göra det mer attraktivt för arbetsgivare att ha äldre medarbetare anställda som den särskilda löneskatten för personer över 65 år sänktes år 2007.

Osäkra effekter och brister i regeringens redovisning gör det svårt att utvärdera åtgärdens effektivitet.

– Regeringens bristfälliga redovisning gör det svårt att avgöra om skattesänkningen har bidragit till en ökad sysselsättning bland äldre, skriver Riksrevisionen i en granskning som publicerades nyligen (1/12).

Jobbar ändå

Myndigheten konstaterar däremot att det finns tecken på att äldre arbetar mer i dag än tidigare även utan riktade skattelättnader.

– I sådana fall har den slopade skatten subventionerat en sysselsättningsökning som ändå skulle ha inträffat.

Inga effekter

Riksrevisionen har gjort egna beräkningar av effekterna på sysselsättningen för personer över 65 år. Resultaten tyder på att effekterna har varit små eller till och med obefintliga.

Helena Lindberg.

– Riksdagen har fattat beslut om skattesänkningarna utifrån bristande underlag, och det är i hög grad osäkert om de har haft avsedd effekt, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Därmed är risken stor för att ”betydande summor offentliga medel har använts ineffektivt” – pengar som skulle kunna ha gjort större nytta på andra sätt.

Räkna om

Riksrevisionen rekommenderar nu regeringen att redovisa en uppföljande analys.

Särskilt bör man följa upp och utvärdera effekterna av den senaste ändringen 2019, då den särskilda löneskatten för äldre avskaffades helt och hållet.

Gott syfte…

Sedan 2007 har den särskilda löneskatten varit nedsatt eller slopad för personer över 65 år. Nedsättningen är ett stöd riktat till arbetsgivare och egenföretagare och redovisas som en skatteutgift. Syftet har varit att göra det mer attraktivt för företag att behålla och nyanställa äldre medarbetare samt att uppmuntra äldre som vill fortsätta arbeta i det egna företaget.

Dölj faktaruta

…men mycket dyrt

Sänkt löneskatt för äldre har under perioden 2007–2019 kostat staten 33 miljarder kronor i uteblivna skatteintäkter.

Från 2020 och framåt bedöms skatteutgiften växa till 7 miljarder kronor per år.

Här hittar du hela granskningsrapporten.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2020-12-28
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas