Regeringen missar äldres risk för arbetslöshet
Foto: Gettyimages
Nyheter | Diskriminering

Regeringen missar äldres risk för arbetslöshet

Äldre arbetssökande löper större risk än unga att fastna i arbetslöshet.

Jan Arleij
Publicerad 2021-03-31

Men det avspeglas varken i regeringens styrning av Arbetsförmedlingen eller i Arbetsförmedlingens prioriteringar, visar Riksrevisionens senaste granskning som publicerades i tisdags (30/3).

Arbetsförmedlingen har under lång tid konstaterat att äldre arbetssökande i genomsnitt har svagare konkurrensförmåga på arbetsmarknaden.

Ålder är helt enkelt en faktor som har stor påverkan på arbetslösas möjligheter att få jobb.

Därför har Riksrevisionen valt att granska regeringens och Arbetsförmedlingens styrning av arbetet för att arbetssökande över 55 år ska återgå i arbete.

Prioriteras inte

Resultatet är alarmerande. Granskningen visar en lång rad brister och tillkortakommanden, bland annat att:

• regeringen i sin styrning av Arbetsförmedlingen inte har tagit hänsyn till att äldre har en högre risk för långtidsarbetslöshet
• Arbetsförmedlingen inte har beaktat de arbetssökandes ålder i sin interna styrning
• äldres ökade risk för långtidsarbetslöshet sällan har vägts in i Arbetsförmedlingens bedömning av enskilda arbetssökandes behov av stöd
• äldre arbetssökande inte prioriteras i Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivare
• Arbetsförmedlingens arbete mot åldersdiskriminering på arbetsmarknaden har haft en begränsad omfattning

Helena Lindberg.

– Trots att det är väl dokumenterat att en högre ålder minskar chansen att få jobb har Arbetsförmedlingen i stort sett bortsett helt från åldersperspektivet i sitt arbete. Därmed finns det en risk för att de äldre arbetssökande som har svårare att få jobb inte får det stöd som de behöver, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Andra grupper

Riksrevisionen skriver också i sin rapport att bristerna delvis beror på att regeringens styrning av Arbetsförmedlingen har varit alltför omfattande mot andra grupper av arbetssökande.

Det har i praktiken minskat utrymmet för Arbetsförmedlingen att göra egna prioriteringar utifrån en bedömning av vilka arbetssökande som behöver mest stöd.

– Styrningen behöver utgå från en fördjupad analys av de faktorer som är viktiga för möjligheten att få jobb – inklusive ålder, säger Elin Sundberg, projektledare för granskningen.

– Vi vet ju att arbetssökande med till exempel kort utbildning har en ännu svårare arbetsmarknadssituation om de dessutom är äldre.

Mot åldersdiskriminering

Nu anser Riksrevisionen att regeringen ska styra tydligare.

– Arbetsförmedlingen bör utforma sina prioriteringar utifrån en analys av de arbetssökandes avstånd till arbetsmarknaden, baserat på ett flertal faktorer, däribland ålder, uppmanar Riksrevisionen.

– Arbetsförmedlingen behöver även förstärka arbetet för att motverka åldersdiskriminering i arbetslivet.

Hälften utan jobb i ett år

I oktober 2020 var 76 000 arbetslösa mellan 55 och 64 år inskrivna vid Arbetsförmedlingen.

Drygt hälften av dessa hade en oavbruten inskrivningstid på över ett år, och nästan en tredjedel en inskrivningstid på över två år. Det är betydligt längre inskrivningstider jämfört med yngre åldersgrupper.

Rapporten heter ”Arbetssökande över 55 år – regeringens och Arbetsförmedlingens styrning och prioriteringar”.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2021-03-31

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas