Kritiserad skatt försvinner
Foto: Colourbox
Nyheter | Arbete

Kritiserad skatt försvinner

Den särskilda löneskatten på inkomster hos personer över 65 år tas bort till sommaren.

Jan Arleij
Publicerad 2019-03-26

När regeringen nu föreslår att ta bort den särskilda löneskatten på 6,15 procent för personer över 65 år så är det en framgång för bland andra SPF Seniorerna som länge krävt detta.

I sommar

Regeringen la på tisdagen (26/3) fram förslaget som innebär att företag inte längre behöver betala särskild skatt på äldres inkomster från lön, arvoden och andra ersättningar eller på inkomst av näringsverksamhet.

I propositionen föreslås att skatten tas bort den 1 juli i år.

Ur budgeten

Förslaget fanns med i Moderaternas och Kristdemokraternas budget som antogs av riksdagen i höstas.

Enligt regeringen lämnades förslaget ”i enlighet med ett tillkännagivande från riksdagen den 12 december”.

Infördes av S och MP

Den särskilda löneskatten på 6,15 procent tas sedan den 1 januari 2016 ut på lön, arvoden, förmåner och andra ersättningar för arbete till personer som är 65 år. Men till sommaren försvinner den, alltså.

Dölj faktaruta

De personer som gynnas är ägare av företag med anställda som är äldre än 65 år, skriver regeringen i sin proposition.

– De kommer på kort sikt att göra större vinster till följd av att de inte behöver betala den särskilda löneskatten på äldre anställdas löner.

– Förslaget gynnar också personer med aktiv näringsverksamhet som är över 65 år eller 65 år och yngre men tar ut hel allmän ålderspension. Dessa personer kommer inte längre behöva betala den särskilda löneskatten på egen inkomst av näringsverksamhet.

Övre halvan

Äldre löntagare som vill arbeta mer än de redan gör kommer att gynnas, tror regeringen, eftersom förslaget kan öka efterfrågan på deras arbetskraft.

– Sammantaget väntas förslaget innebära att personer med högre ekonomisk standard gynnas i något större utsträckning än personer med lägre ekonomisk standard, skriver S+MP-regeringen.

Jan Arleij
Publicerad 2019-03-26

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas