Svidande kritik från SPF Seniorerna
Eva Eriksson.
Nyheter | Omsorg | Vårbudgeten

Svidande kritik från SPF Seniorerna

- Det är bedrövligt av regeringen att dra ner på just äldreomsorgen. Det säger SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson i en kommentar till vårbudgeten.

Jan Arleij
Publicerad 2019-04-10

Regeringens vårbudget innehåller få satsningar som berör seniorer positivt, hävdar SPF Seniorerna.

Inom äldreomsorgsområdet omfördelas en del medel från den av riksdagen beslutade budgeten i december, men sammantaget dras anslagen till äldreomsorgen ned med strax över 300 miljoner kronor, skriver förbundet på sin hemsida.

– Det kan inte anses annat än bedrövligt i en tid när vi vet att det tvärtom behövs betydande tillskott till äldreomsorgen, säger Eva Eriksson.

Strukits bort

De satsningar som stryks ur regeringens vårändringsbudget handlar enligt Eva Eriksson om åtgärder för att stärka personalens kompetens, omsorgens kvalitet och trygghet, personalkontinuiteten, måltiderna och att fler får plats på särskilda boenden.

Enligt SPF Seniorernas granskning av vårändringsbudgeten är det två poster som har strukits:

• 200 miljoner för resurspersoner på trygghetsboende försvinner
• 110 miljoner för personalkontinuitet inom hemtjänsten

Håller inte med

Regeringen hävdar att man satsar 800 miljoner kronor på andra åtgärder till gagn för äldre.

– Men det är inga nya pengar. Regeringen bara omfördelar pengarna från M/KD-budgeten, säger Anna Eriksson, sakkunnig på SPF Seniorerna till Expressen.

– Det känns fel att säga att man satsar när det bara är omprioriteringar och samtidigt de facto minskar satsningar med 310 miljoner kronor.

Finansminister Magdalena Andersson (S) anser inte att man sparar på äldrevården utan vidhåller att ”tvärtom kommer 500 miljoner kronor kunna nyttjas till äldrevården och 300 miljoner för byggande av äldreboende”.

Ris och ros från PRO

”PRO välkomnar de satsningar på äldreomsorgen på 800 miljoner som tidigare har beslutats av riksdagen.” Det säger PROs ordförande Christina Tallberg i en kommentar till vårändringsbudgeten.
Hon kritiserar samtidigt regeringen för avskaffandet av en satsning på träning för äldre för 2o miljoner kronor: ”Vi beklagar att regeringen tar bort satsningen. Vi vet att träning har positiva effekter på hälsan, vilket leder till en ökad livskvalitet och en friskare befolkning.”

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2019-04-10

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas