Nyheter

Alla fem markerar mot DN

Nu går alla fem pensionärsorganisationerna ut i en gemensam replik på DNs påstående att äldres ekonomi håller jämna steg med löntagarnas.

Publicerad 2013-10-04

– Idag påstår Dagens Nyheter på bästa nyhetsplats att äldre har samma inkomstutveckling som yngre. Det stämmer inte, skriver de fem förbundens ordförande i ett pressmeddelande.

– Siffror från SCB visar att en 100-lapp i pension 2001, när nya pensionssystemet infördes, kommer att vara värd 115 kronor 2014. En löntagares 100-lapp ökar under samma period till 155 kronor.

Pensionärsorganisationerna pekar på vad man uppfattar som problem i DN:s jämförelse.

•    Det är felaktigt att jämföra en pensionär som just har gått i pension med en ung människa på väg in i arbetslivet. En 28-åring har stora utvecklingsmöjligheter medan pensionärens ekonomiska kurva kommer att dala kraftigt. En pensionär kan inte påverka sin egen ekonomiska situation.
•    Under det nya pensionssystemets tid har pensionerna realt i stort sett legat stilla, medan lönerna har fått en stadig realökning med cirka 1,5 procent per år. Framtiden ser inte bättre ut då pensionerna beräknas sjunka i värde 2014, 2015, 2018 och 2019. Det här missar DN helt i sin jämförelse.

– Pensionärsorganisationerna månar om de pensionärer som har det sämst ställt. Idag har cirka 200 000 pensionärer enbart garantipension på knappt 8000 kronor per månad före skatt. 80 procent av dessa är kvinnor. Och de blir fler. Samma myndighet som tagit fram underlag till DN redovisar att varannan kvinna kommer att få en pension som gör att de hamnar under fattigdomsgränsen, skriver förbunden i pressmeddelandet.

– Lika mycket som ungdomsarbetslösheten är förödande, är den ekonomiska situationen för många äldre. Skillnaden är att man politiskt försöker göra något åt arbetslösheten. Nu vill vi att man även tar tag i pensionsfrågan. Vi bekymrar oss för vad 28-åringen får i pension om 40 år.

Det är mycket ovanligt, kanske unikt, att fem pensionärsorganisationer, som representerar 800 000 pensionärer, samfällt går ut i ett bemötande av en enskild medierapportering.

En bakgrund till debatten är att pensionsfrågan är ovanligt starkt laddad denna höst. Tre faktorer spelar in.

•    Pensionssystemet ska renoveras. Flera utredningar har lagts fram till Pensionsgruppen bestående av regeringspartierna och Socialdemokraterna.
•    Bland annat står Premiepensionssystemet (PPM) på spel. Synen på PPM tudelar Pensionsgruppens partier. Socialdemokraterna har gett uttryck för ungefär samma syn som de fem pensionärsorganisationerna.
•    Vålåret 2014 står för dörren – pensioner och skatter lär bli ett av huvudnumren. Samtidigt som inkomstpensionerna sänks på grund av bromsen i systemet ska partierna försöka attrahera den största väljargruppen – 65-plussarna utgör en fjärdedel av alla väljare.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Stark reaktion

Fem förbundsordförandena reagerar starkt i dag på DNs rapportering.

Karl-Erik Olsson, ordförande SPF
Curt Persson, ordförande PRO
Sam Sandberg, ordförande SKPF
Jöran Rubensson, ordförande SPRF
Bo Björksten, pensionssakkunnig, RPG

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas