Pensioner avgör valet för många väljare
Nyheter | Valet 2018 | Opinion
Foto: Colourbox

Pensioner avgör valet för många väljare

Pensionerna väger mycket tungt när svenskarna går till valurnorna på söndag. Det visar en färsk undersökning från Swedbank.

Jan Arleij
Publicerad 2018-09-06

Sifo har gjort undersökningen på uppdrag av Swedbank. Den visar att frågor som påverkar privatekonomin är viktig för över hälften av väljarna när de går för att rösta.

56 procent av svenskarna uppger att frågor som påverkar den privata ekonomin är ganska eller mycket viktiga när man väljer vilket politiskt parti man ska rösta på i höstens val till riksdag, kommun och landsting.

Pensionerna

Den i särklass viktigaste privatekonomiska frågan är högre pensioner.

53 procent uppger att det är den privatekonomiska fråga som man tycker är viktigast för ett politiskt parti att driva.

Kvinnor och äldre

Allra viktigast är pensionsfrågan för kvinnor och äldre, även om den är angelägen även bland de yngre.

60 procent av kvinnorna och hela 67 procent av 56-79-åringarna anser att det är en viktig fråga.

Frågorna

Vilka privatekonomiska frågor tycker du är viktigast för ett politiskt parti att driva? Frågan hade totalt 12 svarsalternativ, tre val möjliga.
Högre pensioner och högre bidrag till pensionärer toppar med 53 procent.
Den andra frågan var ”I vilken utsträckning är frågor som påverkar din privata ekonomi viktiga när du väljer vilket politiskt parti du ska rösta på i höstens val till riksdag, kommun och landsting?”. För 14 procent är dessa frågor ”Mycket viktiga/avgörande”

Dölj faktaruta

– Det är inte konstigt att pensionsfrågan rankas högt av så många kvinnor. Kvinnor har i genomsnitt lägre pension än män. Det är en effekt av att kvinnor som grupp har lägre löner, och i högre utsträckning arbetar deltid, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.

Analyserat förslag

Swedbank har också analyserat hur partiernas politik påverkar hushållens plånböcker.

– Vi har tittat på några av de politiska förslag som har en direkt effekt på hushållens plånböcker. Däremot har vi inte granskat hur respektive parti tänker finansiera sina förslag, säger Arturo Arques.

Arturo Arques, privatekonom.

Partierna om pensionerna

Vänsterpartiet
Vill höja garantipensionen och att taket för bostadstillägg ska följa utvecklingen av boendekostnaderna, men inget skarpt förslag.

Socialdemokraterna
Sänkt skatt på pension, skillnaden i beskattning mellan pension och löneinkomst tas bort.
Höjd pension med max 600 kronor per månad. Gäller de med pension 9 000-17 000 kronor per månad, men främst de med 11 000-14 000 kronor per månad.
Grundskyddet pension stärks enligt förslag inom pensionsuppgörelsen, dvs. höjt bostadstillägg för pensionärer och höjd garantipension, som mest med 1 300 kronor per månad.

Miljöpartiet
Sänkt skatt på pension, skillnaden i beskattning mellan pension och löneinkomst tas bort.
Grundskyddet pension stärks enligt förslag inom pensionsuppgörelsen, dvs. höjt bostadstillägg för pensionärer och höjd garantipension, som mest med 1 300 kronor per månad.

Centerpartiet
Sänkt skatt på pension, skillnaden i beskattning mellan pension och löneinkomst tas bort.
Grundskyddet pension stärks enligt förslag inom pensionsuppgörelsen, dvs. höjt bostadstillägg för pensionärer och höjd garantipension, som mest med 1 300 kronor per månad.

Liberalerna
Sänkt skatt på pension, skillnaden i beskattning mellan pension och löneinkomst tas bort.
Grundskyddet pension stärks enligt förslag inom pensionsuppgörelsen, dvs. höjt bostadstillägg för pensionärer och höjd garantipension, som mest med 1 300 kronor per månad. L har tidigare lagt förslag till pensionsgruppen om att höja bostadstillägget ytterligare.

Moderaterna
Skatten på pension sänks 200-300 kronor per månad på pensioner mellan 13 000 och 17 000 kronor per månad. Men även skattesänkning för de med lägst pensioner.
Grundskyddet pension stärks enligt förslag inom pensionsuppgörelsen, dvs. höjt bostadstillägg för pensionärer och höjd garantipension, som mest med 1 300 kronor per månad.

Kristdemokraterna
Sänkt skatt på pension, skillnaden i beskattning mellan pension och löneinkomst tas bort. Utöver det en skattesänkning på 0,5 procent på pension upp till 40 000 kronor per månad.
Grundskyddet pension stärks enligt förslag inom pensionsuppgörelsen, dvs. höjt bostadstillägg för pensionärer och höjd garantipension, som mest med 1 300 kronor per månad. KD vill höja bostadstillägget ytterligare, utöver förslaget inom pensionsgruppen.

Sverigedemokraterna
Sänkt skatt på pension, skillnaden i beskattning mellan pension och löneinkomst tas bort.
Höjd garantipension med 1 000 kronor per månad. Även höjt tak för bostadstillägg för pensionärer med 400 kronor per månad.

Källa: Swedbank

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2018-09-06
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas