”Pensionssystemet ett sjunkande skepp”
Foto: Gettyimages
Nyheter | Rapport

”Pensionssystemet ett sjunkande skepp”

Tre av fyra inkomstmått visar entydigt att inkomsten från allmän pension trendmässigt minskar för varje ny årskull som går i pension. Det framgår av en färsk rapport från Forena.

Jan Arleij
Publicerad 2021-09-22

– Därmed kan vi konstatera att det svenska pensionssystemet där allmän pension och tjänstepension tillsammans ska tillförsäkra individen en standardtrygghet på minst 70 procent av tidigare förvärvsinkomst inte längre uppnås, säger Anders Johansson och Håkan Svärdman, förbundsordförande respektive samhällspolitisk chef på försäkringsfacket Forena.

– Dit når vi inte via bidrag eller skattesänkningar för vissa grupper, utan endast genom att återupprätta försäkringsidén i det allmänna pensionssystemet, vilket förutsätter en höjning av pensionsavgiften.

Håkan Svärdman.

Forenas analys har gjorts med hjälp av fyra inkomstmått: sammanlagd nettoinkomst, reducerad nettoinkomst, nettoinkomst från pension samt nettoinkomst från allmän pension.

Inkomstmåtten jämförs sedan med den genomsnittliga deklarerade inkomsten pensionärerna hade när de var mellan 60 och 64 år. Alla inkomster är omräknade till 2019 års priser.

Högt fall

Resultatet: Den allmänna pensionen har fallit med 41 procent. När årskullarna 1938 och 1953 jämförs med inkomstmåttet nettoinkomst från allmän pension faller kompensationsnivån med 41 procent, från 51 till 30 procent av inkomsten före pensioneringen.

Pensionen har också minskat i kronor. Den genomsnittliga allmänna pensionen för årskull 1953 var 8 082 kronor per månad vid 66 års ålder. Det är 356 kronor mindre än vad årskull 1938 fick vid samma ålder.

– Nu krävs ett politiskt ledarskap. Pensionsgruppen bör upplösas. Pensionssystemet är ett sjunkande skepp som inte kan tätas med plåster, säger Håkan Svärdman.

Pensionsgruppen

Så fungerar Pensionsgruppen.

Dölj faktaruta

Regeringen med statsrådet Ardalan Shekarabi i spetsen bör återta kommandot för att upprätta pensionssystemet så att det levererar i enlighet med de utfästelser som man gjort till dagens och framtidens pensionärer, kräver Forena.

– Det finns redan idag en majoritet för en höjning av den allmänna pensionen i Sveriges riksdag. Och det är ju trots allt riksdagen som är Sveriges högsta beslutande organ – inte en pensionsgrupp som inte får något gjort.

Förfärliga siffror

SPF Seniorernas pensionsexpert Anna Eriksson säger att rapporten bekräftar att tjänstepensionens betydelse har ökat kraftigt vilket delvis kompenserar inkomstfallet för de yngre pensionärerna.

Den allmänna pensionens kraftiga försvagning är dessvärre mycket tydlig.

Anna Eriksson.

– Det är förfärliga siffror när det handlar om pension, och då framförallt den allmänna pensionens minskning över tid. Just detta har vi i SPF Seniorerna påpekat under en längre tid, Forenas rapport bekräftar tydligt denna negativa tendens.

Det är Forena

Forena är försäkringsbranschens fackförbund. Medlemmar finns inom alla yrkesroller på försäkringsbolag, banker som ägs av försäkringsbolag och hos försäkringsförmedlare.

Här är hela rapporten.

Dölj faktaruta

Också pensionens nivå i relation till ekonomisk standard som Forena tittat på är deprimerande läsning, säger Anna Eriksson.

– Vi och andra har larmat länge nu om pensionernas försvagning. Politiken måste ta sitt ansvar och agera kraftfullt.

– Alla partier måste deklarera tydligt vad de tycker, passivitet och vackra ord räcker inte. Är de nöjda med en allt svagare pension får de säga det, annars måste de lägga fram sina förändringsförslag.

Fler slutsatser

1. Ojämnt fördelade kapitalinkomster döljer inkomsttappet de flesta upplever när de går i pension.
2. Sämre allmän pension kompenseras av inkomster från arbete och tjänstepension.
3. Samtliga pensionsinkomster har minskat med 29 procent och kvinnor får en pension under gränsen för låg ekonomisk standard.

Källa: Forena på DN Debatt den 16/9

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2021-09-22

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas