Sällan bra idé placera tidigt uttag av pension
Nyheter | Planera

Sällan bra idé placera tidigt uttag av pension

Det finns få fördelar att ta ut tidig pension för placeringar. Det säger Pensionsmyndigheten i en varnande rapport.

Jan Arleij
Publicerad 2021-09-13

Pensionsmyndigheten avråder från att göra ett tidigt uttag av pension för att placera den i vinstsyfte och samtidigt fortsätta att jobba.

– Den högre inkomsten i början av pensioneringen väger sannolikt inte upp för den högre totala pensionsinkomsten hela livet som hade uppnåtts om pensionen istället tagits ut vid 65 års ålder eller senare, skriver myndigheten i en rapport.

Vinstsyfte

Att ta ut allmän pension vid 62 år och placera den månatliga pensionen i vinstsyfte, samtidigt som man fortsätter att jobba, ger sannolikt en lägre total pension jämfört med att ta ut pensionen vid 66 år.

– Vi avråder generellt från att ta ut allmän pension tidigt i syfte att placera den i vinstsyfte. Risken är att den totala pensionen räknat under hela livet blir lägre, säger Ann-Christine Meyerhöffer, marknadsanalytiker på Pensionsmyndigheten.

Högre skatt

Den lägre totala pension som är sannolik vid tidigt uttag för placering i vinstsyfte, beror bland annat på att skatten är högre på inkomster före 66 års ålder. Sannolikheten att nå brytpunkten för statlig skatt ökar också när pension och arbetsinkomst räknas ihop.

Placeringar i exempelvis aktier har dessutom högre risk jämfört med inkomstpensionen som räknas upp eller ner med inkomstindex. Risken för högre avgifter i exempelvis en kapitalförsäkring kan också göra att pensionspengarna urholkas, framhåller Pensionsmyndigheten.

– Eftersom pensionen blir högre ju längre du väntar med att ta ut den så krävs en värdeutveckling på minst 6 procent årligen för att den tidigt uttagna pensionen ska ge mer i plånboken för någon med genomsnittlig livslängd, säger Monica Zettervall som är pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.

Tog ut i förtid

Under 2020 tog 4 179 personer födda 1958 ut full allmän pension så tidigt som de kunde. Det motsvarar närmare 4 procent av alla födda 1958. En av fem gjorde det för att spara pengarna och samtidigt fortsätta att arbeta.

Källa: Pensionsmyndighetens enkätundersökningar.

Dölj faktaruta

Men det finns situationer när det faktiskt är fördelaktigt med ett tidigt uttag, påpekar myndigheten.

Pension som tas ut tidigt och placeras ger tillgång till ett kapital som annars skulle betalas ut under längre tid.

Kortare livslängd

En förväntad kort livslängd är också argument för tidigt uttag av pensionen.

– Den som är sjuk och är någorlunda säker på att man kommer att leva kortare tid än genomsnittet kan ha rationella skäl att ta ut sin pension tidigt. Men de flesta tenderar att underskatta sin livslängd och därför är det viktigt att ta reda på hur beslutet påverkar pensionen långsiktigt, säger Monica Zettervall.

En annan fördel är att det placerade kapitalet kan ärvas av efterlevande till skillnad från den allmänna pensionen som ännu inte betalats ut, men om detta syfte ska nås är en livförsäkring i många fall ett billigare och bättre alternativ än ett tidigt uttag av pensionen.

”Ofta negativt ta ut pension tidigt”

 

Anna Eriksson.

Anna Eriksson är sakkunnig i pensionsfrågor på SPF Seniorerna. Hon menar att det finns mycket som talar för att tidigt uttag av pension är en nackdel, vilket Pensionsmyndigheten förtjänstfullt tar upp i sin rapport.

– I sådana lägen finns förstås olika grunder till varför en individ skulle vilja ta ut pension tidigt. Om man är sjuk eller värderar mer fritid högre än arbete och pensionsnivå, så kan det förstås finnas de som ändå vill ta ut pension tidigt. Men rent ekonomiskt så är det ofta en nackdel.

En aspekt som nämns i rapporten är att ta ut pension tidigt men samtidigt jobba vidare, vilket ofta kan leda till en klart högre skatt och är en situation som alla inte tänker på, understryker Anna Eriksson.

– En nackdel som förefaller saknas i analysen är att garantipensionen, om individen berättigas till sådan, blir lägre vid tidigt uttag av allmän pension.

– Sen vore det bra om Pensionsmyndigheten i analyser som denna lade mindre fokus på 65 års ålder som någon form av gränsvärde, och i stället betonade att arbete till runt 68 års ålder är vad systemet kräver för en rimlig pension. Det är nog lätt att tolka in 65 år som en vettig pensionsålder annars.

Dölj faktaruta

Nackdelar med tidigt uttag av allmän pension

• Lägre total pension
För de allra flesta ger ett tidigt uttag för placering i vinstsyfte en lägre total pension under åren som pensionär. Den högre pensionen per månad under de första åren som pensionär kompenserar sannolikt inte den högre pension per månad som du hade fått livet ut om du väntat med att ta ut pensionen till 65 års ålder.

• Högre avgifter
Högre avgifter i privat placering kan urholka pensionen jämfört med om du väntat med att ta ut pensionen till 66 års ålder. Ta därför alltid reda på den totala kostnaden som tas ut för att förvalta pengarna.

• Högre skatt
Den som tar ut den allmänna pensionen före 66 års ålder och fortsätter att jobba betalar en högre skatt både på pension och på lön. Att arbeta som pensionär ökar sannolikheten att inkomst av arbete och pension tillsammans överstiger 44 758 kronor per månad, gränsen för statlig skatt 2021.

• Ersättningar kan påverkas
Ersättningar som exempelvis a-kassa och änkepension kan minska vid tidiga uttag av pension. Rätten till bostadstillägg från 65 års ålder kan också påverkas.

• Indrivningsbar inkomst
Pensionsinkomsten är indrivningsbar om det finns skulder hos Kronofogden.

Källa: Pensionsmyndighetens rapport ”Tidigt uttag av pension i placeringssyfte”

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2021-09-13

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas