Pressen på pensionärer ökar
Foto: Colourbox
Nyheter | Privatekonomi

Pressen på pensionärer ökar

Pensionärerna i Sverige halkar efter lönerna, år efter år. Nu visar nya siffror att glappet till kostnader för livsmedel och hyror också ökar kraftigt.

Jan Arleij
Publicerad 2017-03-20

Det är SPF Seniorerna som har tagit fram en undersökning som visar hur den ekonomiska uppförsbacken för många pensionärer bara blir brantare.

• Livsmedelspriserna har vuxit med sex procentenheter snabbare efter skatt de senaste tio åren.
• Under samma period, alltså mellan 2007 och 2017, har hyrorna ökat med tre procentenheter mer än snittpensionen.
• Dessutom har maxbeloppet för bostadstillägget tappat nästan tolv procentenheter i förhållande till hyrorna sedan 2007.

Pensionssystemet

De växande bördorna för pensionärerna ska enligt rapporten också ses mot bakgrund av att lönerna efter skatt har ökat med 17 procentenheter i förhållande till snittpensionen efter skatt under samma tidsperiod, alltså 2007-2017.

– Bromsen i pensionssystemet har sänkt pensionerna tre gånger och är en bidragande orsak till att vi halkat efter livsmedelspriser, hyror och löneutveckling, säger SPF Seniorernas ordförande Christina Rogestam.

– Även om skatten på pensionsinkomster har sänkts fem gånger av den tidigare Alliansregeringen och en gång av den nuvarande rödgröna regeringen under denna period så har det inte varit tillräckligt.

Enligt Christina Rogestam är grundproblemet att pensionssystemet inte uppfyller sitt syfte om att ge ekonomisk trygghet på äldre dagar.

Blir värre

Rapporten pekar också på att det inte kommer att bli bättre i framtiden.

Prognosen i SPF Seniorernas rapport för de närmaste fem åren visar att den ogynnsamma utvecklingen för pensionärerna kommer att fortsätta.

En snittpensionär kan förvänta sig att tappa fyra respektive två procentenheter gentemot hur livsmedelskostnader och hyror kommer att utvecklas, enligt rapporten.

Kräver åtgärder

Maxbeloppet för bostadstillägget kommer att tappa ytterligare åtta procentenheter gentemot hyrorna de kommande fem åren, och samma sak gäller för lönerna som väntas dra ifrån en snittpension med ytterligare åtta procentenheter.

– Det är bråttom med politiska åtgärder, säger Christina Rogestam. Det är förfärligt hur många pensionärer har det, framför allt många ensamstående kvinnor.

Jan Arleij
Publicerad 2017-03-20

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas