Robotar och övervakning kräver etisk granskning
Nyheter | Snabb utveckling
Foto: Jan Arleij

Robotar och övervakning kräver etisk granskning

Robotar och övervakning får godkänt som viktiga möjligheter i äldrevården. Men bara hand i hand med en etisk medvetenhet och lyhördhet för den enskilde äldres egen vilja och behov.

Publicerad 2015-02-19

Robotar kan göra nytta i äldrevården – vid duschning och toalettbesök eller som ersättning för sällskapsdjur.

Men flera av robottyperna är etiskt problematiska och deras konsekvenser måste analyseras noga.

Den slutsatsen drar Statens medicinsk-etiska råd (Smer) i rapporten ”Robotar och övervakning i vården av äldre – etiska aspekter” som presenterades vid en pressträff på torsdagen.

– Men det är centralt att robothjälp blir ett erbjudande. Det måste finnas likvärdiga mänskliga alternativ för den som tackar nej, sa Kjell Asplund, ordförande i Smer.

Smer trycker också på betydelsen av att individer är olika, och så måste få förbli.

– Äldre som grupp är heterogen. Vad som är bra för en person kanske inte passar en annan. Därför måste patienten själv samtycka till användningen av tekniken, säger Barbro Westerholm, ledamot i Smer, riksdagsledamot (FP) och tidigare SPF Seniorernas ordförande.

Hur samtycket ska vara möjligt när den äldre gått djupt in i en demenssjukdom är en svårlöst fråga, som inte heller Smer kan ge några vattentäta svar på.

Rapporten tar också upp etiska aspekter i samband med övervakning av äldre inom äldrevården.

Idag används övervakningen främst som ett alternativ eller komplement till vård- och omsorgspersonalens fysiska tillsyn av den äldre personen i hans eller hennes hem, konstaterar Smer.

En lyhörd och noggrann bedömning måste ske innan övervakning sätts in, fastslår Smer. Två faktorer är särskilt viktiga att analysera:

• Riskerna med tillsyn med kamera som ersättning för personliga besök.
• Den individuella prövningen är viktigt, och måste omfatta individens samtycke, att fullständig information ges och att rätten att ge ett likvärdigt alternativ om personen tackar nej till insatsen säkras.

Ett syfte med rapporten är att Smer vill vara ute tidigt med att ge etiska råd till de svenska vård- och omsorgsgivare som överväger att anlita robotar i äldrevården.

Andelen äldre i befolkningen blir allt större och den teknologiska utvecklingen sker med en starkt accelererande hastighet.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Smer

Statens medicinsk-etiska råd är tillsatt av regeringen. Uppgiften är att belysa medicinsk-etiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv. I rådet ingår ordförande, sju företrädare för de politiska partierna och tio sakkunniga

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas