Så många ombud får ditt distrikt
Nyheter | SPF Kongress | Jönköping
SPF kongress, Elmia, Jönköping Kongressen hålls i Jönköping. Foto Colourbox.

Så många ombud får ditt distrikt

Det drar ihop sig. I juni är det dags för SPFs kongress i Jönköping och i dagarna skickades kallelsen ut. Här är ombudsfördelningen

Publicerad 2014-01-09

Det är ombuden som representerar er medlemmar på förbundets kongress. Ombuden utses på distriktens respektive stämmor, där representanter för de lokala föreningarna deltar. Totalt finns det plats för 130 ombud på kongressen och alla distrikt är garanterade minst ett ombud. Resten av platserna har fördelats efter hur många medlemmar distrikten har, enligt ett särskilt system. Antalet ombud är alltså inte direkt proportionerligt mot antalet medlemmar.

 

De flesta distrikten får tre eller fyra ombud. De som sticker ut är som vanligt Stockholm och Skåne, som är överlägset störst och som har tilldelats 19 respektive 15 ombud.

 

Varje medlem räknas och marginalerna kan få stora effekter.

Stockholm, Västerbotten, Norrbotten och Härjedalen har tappat medlemmar sedan förra kongressen, alla andra har ökat. För Stockholms del betyder det att man tappar ett ombud, trots att minskningen i antal medlemmar är minimal. Norrbotten och Västerbotten har dock tur och klarar sig kvar på tre respektive fyra ombud, trots att de egentligen tappat betydligt mer än Stockholm. Härjedalen har som minsta distrikt bara ett ombud som alltså sitter säkert.

 

Eftersom det inte får bli fler än 130 ombud på kongressen kan ett distrikt som hamnar på gränsen även ha oturen att tappa platser trots att man fått fler medlemmar. Det råkar bland andra Skånedistriktet ut för, som förlorat ett mandat trots att man vuxit med tre procent.

Den mest rekordartade ökningen står Jämtland för. Distriktet har vuxit med hela 40 procent sedan förra kongressen, och därmed ökar sin representation från två till tre platser.

Här nedan ser du hur fördelningen av kongressombud ser ut inför årets kongress. I de fall där antalet ombud har förändrats sedan förra kongressen finns 2011 års siffror inom parentes.

 

Fördelning av kongressombud 2014

Blekingedistriktet 3
Bohusdistriktet 5
Daladistriktet 4 (5)
Gotlandsdistriktet 2
Gästriklandsdistriktet 2
Göteborgsdistriktet 4
Hallandsdistriktet 6
Hälsingedistriktet 3
Härjedalensdistriktet 1
Jämtlandsdistriktet 3 (2)
Jönköpingsdistriktet 5
Kalmardistriktet 5
Kronobergsdistriktet 3
Norrbottensdistriktet 3
Skaraborgsdistriktet 5 (4)
Skånedistriktet 15 (16)
Stockholmsdistriktet 19 (20)
Sörmlandsdistriktet 6
Uppsaladistriktet 5
Värmlandsdistriktet 3
Västerbottendistriktet 4
Västernorrlandsdistriktet 4 (3)
Västmanlandsdistriktet 4
Älvsborgs norra-distriktet 4
Älvsborgs södra-distriktet 3
Örebrodistriktet 4
Östgötadistriktet 5

 

Kongress

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ. SPF har kongress vart tredje år. Årets kongress äger rum den 11-13 juni, 2014, i Jönköping. Förhandlingarna och arbetet i övrigt kommer att äga rum på Elmia, strax utanför Jönköping.

Dölj faktaruta
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas