Så ska äldreomsorgen få fler utbildade
Foto Colourbox
Nyheter | Omsorg | Skärpning

Så ska äldreomsorgen få fler utbildade

Äldreomsorgen får 10 000 nya tillsvidareanställningar på heltid. Det utlovar regeringen.

Jan Arleij
Publicerad 2020-06-09

Socialstyrelsen får nu uppdraget att under 2020 betala ut 462 miljoner kronor i statsbidrag till kommuner som en del av satsningen Äldreomsorgslyftet.

– Utbrottet av covid-19 har synliggjort det svåra bemanningsläge som vård och omsorg står inför, inte minst äldreomsorgen. Regeringen bedömer att Äldreomsorgslyftet kommer att bidra till att stärka kompetensen och förhoppningsvis attrahera fler att söka sig till dessa samhällsviktiga yrken, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

Rätt till stöd

Satsningen på sammanlagt cirka 2,2 miljarder kronor under 2020 och 2021 presenterades den 12 maj.

Det är Skolverkets yrkespaket till vårdbiträde (800 p) och undersköterska (1500 p) som ger rätt till stöd. Även motsvarande utbildningar på Folkhögskolorna berättigar till stöd.

Överens

Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Kommunal har tidigare kompletterat regeringens satsning med en överenskommelse om att alla som deltar i Äldreomsorgslyftet erbjuds en fast anställning på heltid.

Tanken är anställda inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre att kunna utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid.

Nästa höst

Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget till Socialdepartementet senast den 31 oktober 2021.

Seniororganisationernas representanter i kommunernas pensionärsråd bör kunna begära och få besked om hur utfallet blir i den egna kommunen.

Län för län

Nu är fördelningen av platser beräknad per län:

Stockholms län: 1875

Uppsala län: 327

Södermanlands län: 311

Östergötlands län: 456

Jönköpings län: 367

Kronobergs län: 211

Kalmar län: 297

Gotland: 71

Blekinge län: 184

Skåne län: 1306

Hallands län: 338

Västra Götalands län: 1626

Värmlands län: 341

Örebro län: 307

Västmanlands län: 288

Dalarnas län: 337

Gävleborgs län: 333

Västernorrlands län: 290

Jämtlands län: 158

Västerbottens län: 281

Norrbottens län: 266

Dölj faktaruta

 

 

Jan Arleij
Publicerad 2020-06-09

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas