Ny miljardsatsning i pandemins spår
Foto: Colourbox
Nyheter | Omsorg | Vård | Stöd

Ny miljardsatsning i pandemins spår

Regeringen stöttar kommuner och regioner med sex miljarder i generella statsbidrag.

Jan Arleij
Publicerad 2020-05-20

Det är kommuner och regioner som har ansvaret att tillhandahålla sjukvård och äldreomsorg, men också ansvar för att finansiera verksamheterna, konstaterar regeringen och stödpartierna.

Men sjukvården, liksom äldreomsorgen, befinner sig under mycket hård press, konstaterar finansminister Magdalena Andersson (S), biträdande finansminister Per Bolund (MP), och de ekonomisk-politiska talespersonerna Emil Källström (C) och Mats Persson (L) i en gemensam artikel på DN debatt.

– Arbetet med att vårda smittade har fått ske parallellt med kapacitetsutbyggnad, inte minst i form av fler intensivvårdsplatser, för att skapa beredskap för ett snabbt försämrat läge.

Kompenserar

För att klara detta behövs ännu en statlig förstärkning. De sex miljarderna ska fördelas i år och delas lika mellan kommuner och regioner, tre miljarder vardera.

Regeringen upprepar också löftet att staten ska kompensera kommuner och regioner för merkostnader på grund av coronviruset inom sjukvård, äldreomsorg och omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Räcker inte

Men trots flera stora satsningar kommer det att behövas ännu mer, konstaterar regeringen, L och C.

Senast i samband med budgetpropositionen för 2021 lovar man att återkomma med ytterligare besked om kommande år.

– När den akuta krisen är över kommer mycket av den planerade vård som nu skjutits upp behöva tas igen samtidigt som äldres behov av omsorg och sjukvård kommer att fortsätta växa. Under 2020-talet behöver vi säkra en trygg ålderdom för den stora 40-talistgenerationen som nu går in i 80-årsåldern. Det innebär stora investeringar i nya vårdcentraler och äldreboenden men också utbildning och rekrytering av kunniga medarbetare.

Viktigt tillskott

Sveriges kommuner och regioner presenterade i förra veckan en ekonomirapport som visar på mycket ansträngd ekonomi i kommuner och regioner.

Anders Knape.

– Detta beror på intäktsminskningar och kostnadsökningar till följd av coronapandemin. Den extra förstärkningen blir därför ett viktigt tillskott till regioner och kommuner, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), i en kommentar till de sex miljarderna.

Extra satsningar

Regeringen och stödpartierna har hittills kommit överens om krisåtgärder för 240 miljarder kronor som direkt eller indirekt ska bidra till att stärka kommuner och regioner i hela landet.

I vårbudgeten föreslås bland annat en höjning av de allmänna statsbidragen till kommuner och regioner med 20 miljarder kronor.

Sedan virusutbrottet har man utlovat en permanent höjning med 12,5 miljarder kronor per år.

Därutöver ska tre miljarder kronor gå till ett bidrag för mildra effekterna av minskade kollektivtrafikintäkter till följd av minskat resande.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2020-05-20

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas