”Välfärden måste kraftigt förstärkas”
Förbundsordförande Eva Eriksson. Foto: Margareta Bloom Sandebäck
Nyheter | Kommuner i kris

”Välfärden måste kraftigt förstärkas”

Förbundsordförande Eva Eriksson känner stor oro inför kommunernas enorma ekonomiska utmaningar. Men också beslutsamhet.

Jan Arleij
Publicerad 2020-01-24

– Vår uppgift är alltid att värna grupper av utsatta seniorer, och särskilt viktigt är det att vi är aktiva och engagerade nu i dessa tider av stora nedskärningar i vår välfärd.
Men uppgiften stannar inte där, menar hon.

Stå upp för välfärdssystemet

– Vi befinner oss samtidigt i ett politiskt starkt förändrat landskap. Vi behöver genom ord och handling höja rösten och stå upp för det välfärdssystem vi har.
– Vi är nu inne i ett skede där väldigt mycket står på spel. Som en stor och tung ideell organisation behöver vi förstå att vi har ett ansvar och en viktig roll att spela.

Hur bör SPF Seniorerna ta det ansvaret?
– Ibland hör jag krav på att vi borde demonstrera och väsnas, men jag tror att vi har vunnit mer på att arbeta inom ramar som finns, att vara pålästa och konstruktiva. På det sättet har vi vunnit mycket respekt, och inflytande.

”Det skrämmer mig”

Den demografiska krisen är här, och det kommer att bli värre när 85-plussarna ökar med 50 procent de kommande åren.
Samtidigt kräver kommunernas och regionernas intresseorganisation SKR allt högljuddare att 2020 års förstärkning med fem miljarder borde ha varit minst det dubbla, om välfärden inte ska brista.

 Haverier och ojämlikhet leder till ett missnöje som skadar tilliten och riskerar att allvarligt underminera demokratin.

– Kommunerna kommer inte att klara det här på ett bra sätt. Det skrämmer mig på flera sätt. Dels riskerar våra mest utsatta äldre att fara illa av ensamhet och stressad hemtjänst när de ska vårdas i hemmet eftersom det saknas särskilda boenden och trygghetsbostäder.
– Dels leder haverier och ojämlikhet till ett missnöje som skadar tilliten till våra välfärdssystem. Det i sin tur riskerar att allvarligt underminera demokratin.

Pensionärsråd i nyckelroll

Sverige står inför ett nödvändigt omtag – och seniorerna måste få vara en del i detta omtag om det ska lyckas, menar Eva Eriksson, som skissar på något av en ”new deal”.
Hon ser pensionärsråden som en nyckelspelare.
– Jag tror vi behöver utveckla en delvis ny hållning. Vi behöver vara kreativa i våra idéer om hur äldre själva kan bidra och söka dialog med kommunerna om hur det kan gå till. Vi kan avlasta om vi får löften om att de mest utsatta får bättre stöd.

Viktigt med samarbete

Eva Eriksson exemplifierar med hur de som bor kvar hemma måste få känna mer social gemenskap.
– Vi behöver utveckla ett samarbete mellan kommunens hemtjänst, anhöriga, våra egna medlemmar och andra ideella organisationer som exempelvis Stadsmissionen. Alla behöver kavla upp ärmarna och jobba tillsammans om det ska göra verklig skillnad för de mest utsatta.

Krävs kreativitet

Det är inte läge för bullrigt missnöje, demonstrationer, flygblad och protester, fortsätter Eva Eriksson.
– Förslag från politikerna som är helt uppåt väggarna måste förstås avvisas och bekämpas. Men min poäng är att vi på lokal nivå behöver vara kreativa och inriktade på samverkan.
Det betyder inte att kritiken och kraven på central nivå ska mattas av. Tvärtom.

Tuffare krav

– Förbundets roll på central och nationell nivå är att ännu tuffare kräva att regering och riksdag gör sin del genom att kraftigt förstärka välfärden med resurser. Man måste möta demografins behov med helt nya nivåer på statsbidragen. Vi kräver också att man tillsätter en kriskommission.
– Kommunerna har talat om tiotals miljarder per år i nivåhöjning som nödvändigt för att uppgifter och finansiering ska balansera. Det är krav som vi helt ställer oss bakom

Jan Arleij
Publicerad 2020-01-24

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas