SD kraftigt fram bland pensionärer
Sören Holmberg. Foto: Jan Arleij
Nyheter | (M) backade

SD kraftigt fram bland pensionärer

Sverigedemokraterna (SD) gick fram kraftigt bland 65-plussarna i riksdagsvalet, och de rödgröna blev större än alliansen. Det visar SVT:s vallokalsundersökning Valu.

Publicerad 2014-09-15

2010 års stöd för SD blev bland pensionärerna tre procent. I söndags valde åtta procent av pensionärerna att lägga sin röst på partiet. Det kan jämföras med att SD fick 12,9 procent i riket som helhet.

Gruppen 65+ i väljarkåren är 1,9 miljoner väljare. En uppgång med fem procentenheter från 2010 till 2014 motsvarar ungefär 100 000 väljare. Sammanlagt skulle grovt sett 150 000 65-plussare därmed ha valt Sverigedemokraterna i årets val.

SD har fått totalt närmare 800 000 röster i årets riksdagsval. Drygt 18 procent av dessa kommer därmed från 65-plussarna. Nästan var femte SD-väljare är alltså pensionär.

Socialdemokraterna gick också fram starkt bland seniorerna, från 34 procent 2010 till 37 procent i år.

Fallet för Moderaterna blev mycket stort hos seniorväljarna. 23 procent av 65-pussarna röstade på M i år – jämfört med 28 procent för fyra år sedan.

Nästan 13 000 väljare vid 95 vallokaler och 45 förtida röstningslokaler har svarat på årets Valu-undersökning, som är den 14:e i ordningen sedan starten 1991.

Statsvetarprofessorn Sören Holmberg presenterade stora delar av undersökningen på ett seminarium på måndagen.

– Det är tydligt att det inte är bland de unga som Sverigedemokraterna har ökat mest utan bland de äldre väljarna, konstaterade Sören Holmberg, som också kunnat se en sådan tendens under mellanvalsperioden.

– Partiet har nu gått fram starkare bland äldre väljare än bland unga. Det finns inte längre någon koppling mellan ålder och att rösta på Sverigedemokraterna.

En av många frågor som Valu-undersökningen besvarar är vilken betydelse den egna ekonomin har för valet av riksdagsparti.

Här uppger 44 procent av 65+ att plånboksfrågorna är av mycket stor betydelse. Ingen annan åldersgrupp kommer upp på den nivån.

Samtidigt konstaterar Sören Holmberg att plånboksröstningen  generellt sett går ner.

– Just för SD-väljare och M-väljare är frågan mycket viktigare än för andra partiers väljare. 53 procent av Moderaterna och 52 procent av SD-väljarna säger att plånboksfrågor är av mycket stor betydelse.

Sören Holmberg presenterade också en tabell över viktiga frågor för valet av parti i riksdagsvalet.

Frågan som väljarna fick besvara löd: ”Vilken betydelse har följande frågor för ditt val av parti i riksdagsvalet idag?”

För väljarna som helhet har då frågor om äldreomsorg (6:e viktigaste valfrågan) och pensioner (8:e viktigaste valfrågan) ökat markant i betydelse 2014 jämfört med 2010.

– Det är också två av de frågor som just Sverigedemokraterna har satsat mest på i valrörelsen, konstaterade Sören Holmberg.

Samtliga regeringspartier, som inte utlovade någon skattesänkning till landets pensionärer under kommande mandatperiod, straffades av de äldre väljarna i valet. Partier som däremot lovade större eller mindre skattesänkningar gick fram hos 65-plussarna.

Alliansen föll med tio procentenheter från 53 till 43 procent, medan de rödgröna ökade från 43 procent 2010 till 46 procent 2014.

– Socialdemokraterna har gått fram hos de äldre väljarna, betydligt mer än bland de yngre, betonade Sören Holmberg.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Seniorernas röster

Så här röstade 65-plussarna i årets riksdagsval, enligt Valu.
Förändringen jämfört med 2010 inom parentes.

Vänsterpartiet: 6 procent (+1)
Socialdemokraterna: 37 (+3)
Miljöpartiet: 3 (-1)

Centerpartiet: 6 (-2)
Folkpartiet: 7 (-1)
Kristdemokraterna: 7 (-2)
Moderaterna: 23 (-5)

Sverigedemokraterna: 8 (+5)

Feministiskt Initiativ: 2 (+2)

Allianspartierna backade alltså tio procentenheter 2014 jämfört med 2010.
De tre rödgröna partierna ökade med tre procentenheter
2014: Alliansen-Rödgröna: 43 procent-46 procent
2010: Alliansen-Rödgröna: 53 procent-43 procent

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas