Alliansen tappar seniorer
Nyheter | Val 2014 | VALET 2014

Alliansen tappar seniorer

Stödet för regeringen minskar bland landets pensionärer. Nästan var femte väljare som är 65+ har bytt parti sedan förra valet, visar siffror som Sifo tagit fram speciellt för Veteranen. Det kan bli dött lopp mellan blocken – om seniorerna får bestämma.

Publicerad 2014-02-26

För fyra år sedan – i januari 2010 – hade Alliansen kraftig uppförsbacke i väljaropinionen. Gapet till de rödgröna var drygt tio procentenheter. 

Men 65-plussarna hade man i ett ganska tryggt grepp: 49 procent stödde regeringen, mot oppositionens 46 procent.
Idag har regeringen ett ungefär lika stort underläge i hela väljaropinionen som i januari 2010, knappt tolv procent. Men nu har greppet om de äldre väljarna försvagats.
Som framgår av grafiken här intill är 65-plussarnas stöd praktiskt taget lika stort för de tre rödgröna partierna som för alliansregeringen.
En annan stor förändring sedan 2010 gäller Sverigedemokraterna. I januari 2010 sympatiserade 3,8 procent med partiet. Nu är stödet mer än fördubblat: 8,6 procent.

18 procent har bytt parti

Sifochefen Toivo Sjörén tar emot Veteranen på huvudkontoret på Vasagatan i Stockholm. Han lutar sig över opinionsinstitutets senaste mätning och söker efter svaret på vår fråga om hur många 65-plussare som har bytt parti sedan valet 2010.
Det visar sig vara nästan var femte väljare, 18 procent.
– För 50-64-åringarna är rörligheten bara något större, 21 procent, fortsätter Toivo Sjörén. För 30-49-åringarna är rörligheten ytterligare något större, 24 procent eller var fjärde väljare. Det är inga stora skillnader i rörlighet längre.

Fortfarande stort stöd bland seniorer

Partibytare i all ära, men det är blockbytarna som avgör höstens riksdagsval. Hur ser det ut med trofastheten?
– Blockbytarna är förstås färre i alla grupper. I vår senaste mätning har fem procent av 65-plussarna bytt block sedan valet 2010. Det är bara något lägre än resultatet för hela väljargruppen som kommer upp i 7,5 procent blockbytare.
Kännetecknande för mandatperioden 2006-2010 var att de äldre utgjorde alliansens starkaste stöd.
– Fortfarande har alliansen stort stöd bland de äldre jämfört med hela väljargruppen. Men det är alltså inte lika tydligt som tidigare, summerar Toivo Sjörén.

Väljarna allt mer otrogna

Statsvetarna Henrik Oscarsson och Sören Holmberg har i den drygt 400-sidiga boken Nya svenska väljare kartlagt de viktigaste trenderna i svenskt väljarbeteende under sex decennier.
»Andelen väljare som bytte parti mellan valen 1956 och 1960 var 11,4 procent. Den andelen hade ökat till hela 37,1 procent 2002-06 och till 32,6 procent i valen 2006-10.« konstaterar Henrik Oscarsson.
På statsvetarspråk kallas det att partiidentifikationen har försvagats. Henric Oscarsson, till vardags professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, uttrycker det också som att partierna fortsätter att »tappa det känslomässiga greppet om väljarna.«
– Minskande klassröstning, svagare partiidentifikation och generationsväxling förklarar tillsammans varför rörligheten ökar bland äldre, säger Henrik Oscarsson till Veteranen.
– Det finns också fler partier att välja mellan idag än tidigare. Kortare ideologiska avstånd mellan partierna och större utbud av alternativ gör det lättare att hoppa mellan partier.
Det finns inga tecken på att trenden vänder, tror Henrik Oscarsson.
– När generationer byts ut kommer därför över tid den äldre gruppen att bli allt rörligare och mer lik de nya generationer väljare som kommer in när det gäller nivån på rörlighet.

Pensions- och skattefrågan avgörande

Förutom det extremt jämna läget i opinionen har parti-strategerna en speciell omständighet på sitt bord när det gäller 65-plussarna.

39 procent uppger i en färsk opinionsundersökning som beställts av de fem rikstäckande pensionärsorganisationerna att man är beredd att byta parti beroende på pensions- och skattefrågan. 39 procent innebär cirka 700 000 väljare.

Sifochefen Toivo Sjörén utesluter inte att ett utspel i lika skatt-frågan kan bli valvinnande.
– Men det är sällan som en enda fråga leder till partibyte. Lika skatt-frågan är dock intressant eftersom den har två dimensioner. Den handlar inte bara om kronor och ören, utan också om en princip. För vissa väljare kan ekonomin vara det viktiga, för andra själva principen.

Ligger i hela vägen fram

Hur ska då SPF på bästa sätt slå mynt av det extremt jämna läget i 65-plus-opinionen?
– När det gäller kravet på lika skatt måste man ständigt pressa på alla parter, säger SPFs förbundsordförande Karl Erik Olsson.
Enligt valforskarna avgörs riksdagsval ofta i slutskedet. Många väljare bestämmer sig under den allra sista veckan. Det bidrar till att partierna »lurpassar« på varandra i frågan om pensionärsskatten, tror Karl Erik Olsson, själv en gång (C)-minister i en regering.
– Därför kommer det att krävas att vi ligger i hela vägen fram till valdagen.
Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

En dryg fjärdedel

VÄLJARGRUPP SOM VÄXER
I höstens val är 1,9 miljoner väljare 65 år eller äldre = 26,3 procent av alla
2010 var antalet 1,8 miljoner = 25 procent
2006: 1,6 miljoner = 23,2 procent
2002: 1,5 miljoner = 23,1 procent
488 000 väljare har fyllt 65 år under åren 2011-2014
Under åren 2015-2018 kommer ytterligare 444 000 personer att fylla 65 år
Källa SCB

Seniorernas partisympatier
nov 2013
Källa SCB (stor undersökning)

S: 44,3 %
M: 26,7 %
SD: 6,6 %
FP: 5,7 %
C: 5 %
KD: 4,2 %
MP: 3,7 %
V: 3 %

Så skulle 65+ rösta idag:
dec 2013 – jan 2014
Källa Sifo (mindre undersökning)

S: 37,5 %
M: 26,3 %
SD: 8,6 %
FP: 8,1 %
C: 5,4 %
KD: 5,4 %
V: 4,5 %
MP: 3,8 %

Dölj faktaruta
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas