Seniorer psykiskt starka trots större oro
Nyheter | Covid-19
Foto: Gettyimages

Seniorer psykiskt starka trots större oro

Trots en större oro för att insjukna och dö i covid-19 uppvisar äldre vuxna färre tecken på depression och ångest än yngre vuxna.

Jan Arleij
Publicerad 2021-02-02

Det visar en ny studie från USA. En förklaring kan vara äldres förmåga att främst fokusera på nuet, uppger forskarna.

Det är Psykologtidningen som rapporterar om studien som genomfördes vid månadsskiftet mars/april 2020 och som helt bygger på självrapporterad hälsa.

Hanterar bättre

Äldre tycks alltså hantera den emotionella stress som pandemin innebär på ett bättre sätt än yngre (18 till 49 år).

Medan yngre vuxna uppvisade ett signifikant samband mellan risken att insjukna i covid-19 och depressiva symtom och ångest så fanns det inget motsvarande samband bland äldre vuxna (50 till 85 år).

Resultaten överensstämmer med tidigare forskning som pekat på en bättre förmåga att hantera emotionell stress i takt med ökad ålder, skriver forskarna.

Lära av seniorer

De äldre vuxna deltagarna tycktes tänka mer på positiva faktorer i nuet än de yngre vuxna, trots att de äldre var medvetna om och även kände oro för covid-19 och risken att dö i sjukdomen om de blev smittade.

Forskarna skriver i sina slutsatser att resultaten innebär en möjlighet för bland annat folkhälsomyndigheter att lära sig från äldre vuxna hur man kan utforma strategier vid en pandemi även för andra grupper.

Också äldre

Äldre drabbas förstås också av depressioner och ångest, men alltså inte i lika hög grad som yngre vuxna.

– Resultaten minskar inte betydelsen av att även fortsättningsvis övervaka äldre vuxnas psykiska hälsa under pandemin, säger Natalie J. Shook, psykolog och forskningsansvarig.

Tusen deltagare

Studien ”COVID-19 worries and mental health: the moderating effect of age” är en del av en långtidsstudie med närmare 1 000 deltagare i USA.

Här kan du ta del av hela studien.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2021-02-02
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas