Seniorer tog historisk seger i miljömål
Stor glädje efter domen. Foto: Miriam Künzli Greenpeace
Nyheter | Handling

Seniorer tog historisk seger i miljömål

En grupp med 2 500 kvinnliga pensionärer har stämt den schweiziska staten för bristande klimatpolitik. I veckan kom domstolens besked – seniorerna vann.

Jan Arleij
Publicerad 2024-04-11

De schweiziska kvinnorna är i 70-årsåldern och har bildat föreningen ”Seniorkvinnor for klimatskydd” eller ”KlimaSeniorinnen”.

– Den globala uppvärmningen gör människor sjuka, skriver gruppen på sin hemsida.

– Vi äldre är en av dem: på grund av de mer frekventa och intensiva värmeböljorna ökar riskerna för att bli sjuka eller dö i förtid överdrivet mycket för oss. Dessutom måste vi agera i dag för att skydda våra efterkommande från mycket värre effekter. Vi klagar för att allt vi håller kärt står på spel.

Kvinnorna hävdade också i sin stämning att de värmeböljor som orsakas av klimatförändringar försämrar deras hälsa och livskvalitet och utsätter dem för risken att dö. De betonar att deras ålder och kön gör dem särskilt utsatta för farliga värmeböljor.

Europakonventionen

Europadomstolen för mänskliga rättigheter ger dem alltså rätt. Schweiz fälls för att kränka kvinnornas mänskliga rättigheter genom att inte ha vidtagit tillräckliga åtgärder mot klimatförändringarna.

Europadomstolen skriver bland annat i sin dom som presenterades i tisdags (9/4) att Schweiz har misslyckats med att fullfölja sina plikter enligt Europakonventionen.

Ofrånkomligt

Genom att man inte har ett tillräckligt regelverk för utsläppsminskningar, och inte heller har efterlevt sina tidigare klimatmål måste domen bli fällande, enligt domstolen.

De står bakom

Klimaträttegången är ett projekt som drivs av KlimaSeniorinnen. Föreningen stöds av Greenpeace Schweiz och andra organisationer.

Klimaseniorinnens styrelse.

Dölj faktaruta

I ett uttalande betonade domstolen att landets agerande eller brist på agerande innebär ett brott mot kvinnors rättighet till effektivt skydd mot “de allvarliga negativa effekterna av klimatförändringar på liv, hälsa, välbefinnande och livskvalitet”.

Första målet

Europadomstolen har därmed gett besked i sina första klimatmål. Domen kan inte överklagas och är därmed juridiskt bindande.

Ytterligare två mål prövades men dessa avvisades av domstolen.

Måste agera

Avgörandet bedöms kunna få stor effekt på andra miljömål och på medlemsländernas miljöpolitik. De är nu skyldiga att skydda sina medborgare från klimatförändringarnas skadliga effekter.

Domstolen fastslår att stater är skyldiga att under de närmaste årtiondena fasa ut växthusgaser för att dämpa klimatkrisen.

Aktuellt för Sverige

Jonas Ebbesson, professor i miljörätt vid Stockholms universitet, tror att liknande mål kan komma upp i Sverige.

– Det är i högsta grad aktuellt för Sverige, där regeringen har vidtagit åtgärder som innebär att vi höjer våra utsläpp snarare än sänker dem, säger han till TV4.

Europadomstolen

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna finns i Strasbourg.

Den är Europarådets instans för att pröva ärenden om påstådda brott mot Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna.
I domstolen ingår en domare från varje stat som har undertecknat Europakonventionen och är medlem i Europarådet – i dag 46 länder.

Europadomstolen. Foto: Getty Images

Källa: Europadomstolen

Dölj faktaruta

Jan Arleij
Publicerad 2024-04-11

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas