Seniorlånen: Ny kritik från myndighet
Foto: Colourbox
Nyheter | Reklam

Seniorlånen: Ny kritik från myndighet

Svensk Hypotekspension kritiseras skarpt av Konsumentverket för sin marknadsföring. "Vilseledande", tycker myndigheten. Vi ska lyssna, svarar bolaget.

Jan Arleij
Publicerad 2016-05-18

Konsumentverket anser i ett tillsynsärende att bolaget bryter mot konsumentkreditlagen.

Anledningen är att man inte anger den effektiva räntan i låneerbjudanden på sin hemsida.

Marknadsföring är vilseledande om den påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut, skriver myndigheten bland annat och hänvisar till marknadsföringslagen.

Effektiv ränta

Konsumentverket kritiserar Svensk Hypotekspension för otillräcklig och vilseledande information i lånereklamen.

”Att ange information om effektiv ränta är mycket viktigt för att underlätta för konsumenten att jämföra olika krediter”, skriver Konsumentverket i tillsynsbrevet till bolagets ledning.

God kreditgivningssed

Som grund för kritiken har Konsumentverket granskat en annons, bolagets webbplats och en av bolagets informationsbroschyrer och funnit att konsumentkreditlagen inte uppfylls korrekt.

Annonsen ska ”innehålla information om effektiv ränta med angivande av ett representativt exempel i enlighet med konsumentkreditlagen”. Broschyren uppfyller inte kraven på ”god kreditgivningssed”.

Slutet av maj

Senast den 27 maj ska Svensk Hypotekspension ha kommit med svar på kritiken till Konsumentverket.

Därefter tar myndigheten ställning till om man ska vidta ”ytterligare åtgärder”.

Lovar se över

Till Senioren.se säger Lennart Grabe, vd för Svensk Hyotekspension, att man för närvarande går igenom de påpekanden som inkommit från Konsumentverket.

– Vi kommer att komplettera med de uppgifter Konsumentverket efterfrågar, och naturligtvis generellt se över marknadsföringen så att den inte i något avseende kan anses stå i strid med vad som är korrekt enligt lagar, riktlinjer och god praxis i Sverige.

Enligt Lennart Grabe är Hypotekpension ”en speciellt produkt” med sin ”livsvarighet och uppskjutna betalning av räntor och amorteringar”.

– Det är begreppsmässigt bostaden och inte subjektet som i slutändan betalar krediten. Att inpassa marknadsföringen av denna produkt i ett regelsystem som utgår ifrån vanliga krediter med begränsad varaktighet och löpande betalningar från konsumenten är inte helt lätt, säger Lennart Grabe.

Svår bedömning

Vad som kan uppfattas som vilseledande eller inte, vid ett första ögonkast, är svåra bedömningsfrågor, menar bolaget.

– Mot bakgrund av Konsumentverkets nu gjorda bedömning kommer vi att åter gå igenom vårt marknadsföringsmaterial och vår hemsida för att tillse att de inte har en otydlig eller ofullständig utformning.

Mer kritik

För en tid sedan kritiserades Svensk Hypotekspension, en av landets större låneaktörer med två miljarder i omsättning, även av Pensionsmyndigheten.

Myndigheten anser att man riskerar att förlora mycket pengar på att ta ett seniorlån jämfört med ett vanligt banklån.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Jan Arleij
Publicerad 2016-05-18
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas