Varning för ”goda råd” om premiepension
Foto: Getty Images
Nyheter | Tänk efter

Varning för ”goda råd” om premiepension

Att ta råd om placeringarna av premiepensionen leder oftast till lägre pension. Det konstaterar Pensionsmyndigheten i en ny rapport.

Jan Arleij
Publicerad 2022-09-22

Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen som kan placeras i fonder. I anslutning till detta finns det företag som erbjuder placerings- eller rådgivningstjänster kring premiepension. Pensionssparare kan också köpa prenumeration på nyhetsbrev som innehåller råd om fondval för premiepensionen.

Men – det här kan visa sig vara mycket dyra råd, menar Pensionsmyndigheten.

Den dåliga affären beror på att rådgivningen oftast leder till höga avgifter. Så det verkligt goda rådet enligt Pensionsmyndigheten är att avstå från att betala för tips på hur placeringar bör ske.

Spara avgiften

I rapporten kan man läsa att för att rådgivningen ska löna sig, så måste värdeutvecklingen vara extra hög jämfört med förvalet AP7 Såfa. Detta för att spararen ska tjäna in den avgift som betalas.

– Vi avråder pensionssparare från att låta någon annan mot betalning avgöra var premiepensionen ska placeras, eftersom det ofta innebär höga avgifter, säger Erik Ferm, analytiker på Pensionsmyndigheten, i en kommentar till rapporten som heter ”Dyra råd är inte alltid goda” och som finns att ladda ner på Pensionsmyndighetens hemsida.

– Du får sannolikt en högre pension genom att ha kvar ditt premiepensionssparande i det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa och spara årsavgiften för rådgivningen eller nyhetsbrevet i en global aktieindexfond på ett investeringssparkonto.

Känner inte till

Av rapporten framgår att en av fem tar hjälp av rådgivare vid placering av premiepensionen. En av tio sparare uppger att de har tagit hjälp av sin bank.

Drygt var fjärde av de som har använt sig av rådgivare eller bank uppger att de inte känner till kostnaden för den rådgivning de fått.

Bör anmäla

Pensionsmyndigheten menar att den som erbjuds rådgivning om premiepensionen ska vända sig till myndigheten.

– Om du blir uppringd av någon som vill sälja eller ge råd om premiepension bör du anmäla det till Pensionsmyndigheten. Det är också viktigt att känna till att det är förbjudet för banker att villkora din bolåneränta utifrån var du placerar din premiepension, säger Erik Ferm.

Flera åtgärder

Genom åren har en rad åtgärder vidtagits för att öka konsumentskyddet inom premiepensionssystemet. Bland dessa finns förändrade krav vid fondbyte, förbud mot telefonförsäljning av pensionsrådgivning och senast införandet av ett upphandlat fondtorg.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2022-09-22

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas