Sifo: Många äldre möts av fördomar
Foto: Getty Images
Nyheter | undersökning

Sifo: Många äldre möts av fördomar

En ny Siforapport visar att över 80 procent av de äldre upplever åldersrelaterade fördomar i samhället. ”Det är allvarligt, inte bara för de äldre själva utan för hela samhället. Det innebär att den resurs som dagens äldre är inte tas tillvara”, säger äldreprofessorn Ingmar Skoog.

Jan Hagberg
Publicerad 2023-05-29

Hygien- och hälsobolaget Essity har låtit Sifo göra en undersökning bland drygt 1 000 seniorer i åldrarna 65-92 år och resultatet är till stora delar nedslående.

Undersökningen visar att fyra av fem personer i åldersgruppen upplever att de möts av fördomar och stereotypa antaganden om deras förmågor och behov.

Några exempel från rapporten visar att 59 procent ofta upplever att de anses vara tekniskt okunniga. 39 procent upplever att de antas ha svårt att förstå och 40 procent uppger att antas ha svårt med syn och hörsel.

En av fem upplever att de anses behöva hjälp att klara sin vardag och lika många tycker att de ofta bemöts på ett ömkande sätt.

– Våra egna H70-undersökningar bekräftar Essitys; dagens äldre är betydligt bättre i kognitiv och fysisk funktion jämfört med tidigare generationer och seniorer har dessutom mer sex, lyckligare relationer och betydligt mer aktiva liv nu. Men tyvärr lever många fördomar om äldre kvar, säger Ingmar Skoog, föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa, AgeCap i ett pressmeddelande.

”Kostar samhället enorma belopp”

John Mellkvist, rådgivare på Kreab och förkämpe i kampen mot ålderism kommenterar också rapporten:

– Det här belyser återigen vikten av att öka medvetenheten och främja en mer inkluderande och rättvis syn på både ålderdom och åldrande. Åldersrelaterade fördomar slår både hårt och brett och kostar samhället enorma belopp årligen. Fokus framåt behöver vara på förmågor, möjligheter och resurser, för att skapa ett samhälle där också äldre människor får möjlighet att leva sina liv fullt ut och bli behandlade med respekt och medmänsklighet, säger John Mellkvist.

Men trots alla fördomar äldre upplever att de blir utsatta för visar undersökningen att en stor majoritet är nöjda med sina liv. Den siffran är imponerande 83 procent.

Livserfarenhet och visdom största fördelen

De flesta är nöjda med sin hälsa och 76 procent uppger att de har kärlek i sina liv. Dock är det ändå en dryg fjärdedel som känner att de inte lever sina liv fullt upp. Det är flest kvinnor som känner så.

En annan intressant siffra är att 43 procent vill att samhället hjälper dem med att förbättra sitt välbefinnande. Där vill 19 procent ha hjälp med att hålla sig fysiskt aktiva.

Som fördel med att bli äldre toppar livserfarenhet och visdom. 74 procent anser att det är den största fördelen följt av mer tid med familj och vänner, 58 procent.

De största nackdelarna är minskad ork och energi, 61 procent. 59 procent anger åldersrelaterade krämpor, smärta och stelhet.

Du kan läsa hela rapporten här

Jan Hagberg
Publicerad 2023-05-29

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas