Många sätt att tackla ålderismen
Ingrid Kinne Lindgren med nya boken.
Nyheter | Lansering

Många sätt att tackla ålderismen

Nu finns boken om hur åldersdiskrimineringen i samhället kan tvingas tillbaka. ”Bort med ålderismen” av Barbro Westerholm och Ingrid Kinne Lindgren visar på flera farbara vägar framåt.

Jan Arleij
Publicerad 2023-06-19
Barbro Westerholm. Foto: Margareta Bloom Sandebäck

Boken lanserades i fredags den 16 juni, den dag då Barbro Westerholm skulle ha fyllt 90 år. Platsen var Svenska Läkaresällskapets vackra lokaler på Klara Östra Kyrkogata i Stockholm.

Till hennes minne hade SPF Seniorerna, NEPI, Svenska Läkarsällskapet och Apotekarsocieteten bjudit in till ett seminarium för att lyfta några frågor som låg Barbro Westerholm särskilt varmt om hjärtat.

Boken, som ges ut av SPF Seniorerna, har en undertitel: ”Så får vi ett Sverige för alla åldrar”. Med grund i ett stort antal intervjuer med makthavare och viktiga företrädare för en rad samhällsområden landar boken i ett slutkapitel om vad vi kan göra för att Sverige ska inkludera sina årsrika på ett helt annat sätt än idag.

In i det sista

Under ledning av SPF Seniorernas generalsekreterare Peter Sikström höll Ingrid Kinne Lindgren och SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson ett samtal om boken och om ålderismens pris.

– Även om sjukdomen kom i vägen kämpade Barbro in i det sista för att vi skulle kunna sätta punkt för vårt arbete. Och det blev en bok med Barbros tankar och strävan efter ett mer åldersjämlikt Sverige, sa Ingrid Kinne Lindgren.

– Nu hoppas jag som medförfattare att boken kan bidra till det hon så intensivt strävade efter, att få alla och envar att tänka till och efter bästa förmåga bidra till ett Sverige för alla åldrar.

Nytta för landet

Eva Eriksson reflekterade över nya sätt att åstadkomma fler genombrott i debatten om ålderism och över åldersdiskrimineringens höga pris – för den enskilde och för samhället.

– Vi behöver koppla de här frågorna till bland annat sådant som tillväxt och utveckling. Seniorer bidrar redan med hundratals miljarder till bruttonationalprodukten men vi kan också göra stor nytta för landet och för helheten till exempel i olika mentorssammanhang.

Eva Eriksson, Ingrid Kinne Lindgren och Peter Sikström samtalade om nya boken.

– Nu behöver Sverige dessutom all arbetskraft som tänkas kan. Då kan man inte slösa bort den resurs som vi årsrika besitter.

Eva Eriksson fick spontana applåder av ett femtiotal åhörare som följde det webbsända seminariet på plats.

Läkemedel

Läkemedelsbiverkningar – ett av Barbro Westerholms viktigaste områden – var vid sidan av boken ett huvudtema för dagen.

– När jag besöker särskilda boenden ser jag ofta att det behövs mycket mer av kunskap om konsekvenser av att sättas in på många läkemedel samtidigt, sa Eva Eriksson.

– Barbro Westerholms insatser på det här området har varit av största betydelse för SPF Seniorerna. Nu måste vi fortsätta pressa makthavarna att agera, bland annat genom att regeringen skriver in i regleringsbrev hur sådant som läkemedelsgenomgångar ska genomföras. Det händer på tok för lite i regionerna.

Hela livet

Eva Eriksson betonade att vårt samhälle måste kunna utformas så att det går att leva livet hela livet.

– Vi måste kunna känna oss säkra och trygga hela vägen. Då måste saker hända som att seniorer har en aktiv roll i vår demokrati, inte minst i riksdagen där det idag är så få äldre ledamöter. Det handlar över huvud taget om att generationer måste mötas.

Ingrid Kinne Lindgren uttryckte hoppfullhet efter att ha arbetat med boken.

– Jag uppfattar att det går ganska mycket framåt nu. I mina ögon har det hänt något, jag ser att äldre finns med i fler och intressantare sammanhang. Det är en känsla jag har och det är fantastiskt.

En ögonöppnare

”Bort med ålderismen” ges ut av SPF Seniorerna.

– Boken är en ögonöppnare för alla som inte förstått hur utbredd och omfattande ålderismen är i vårt samhälle, och en inspirationskälla för alla som vill engagera sig i frågan och föra Barbros viktiga arbete vidare, sa Peter Sikström.

– Det är min förhoppning att många människor, i olika åldrar och i olika delar av vårt samhälle, vill läsa boken och på det viset öka kunskapen om vad ålderism är för att vi tillsammans ska kunna motverka den.

I Barbros anda

Fredrik Westerholm, Barbro Westerholms son, modererade seminariet. Han tackade deltagare och publik med att säga att Barbro Westerholm skulle ha varit mycket nöjd utfallet.

– Dagen har varit helt i mammas smak. Det har diskuterats och tänkts om saker som var viktiga för henne och som nu kommer att tas vidare av många andra.

Författarna

Barbro Westerholm 1939-2023, var läkare, forskare, politiker, ämbetsman, sakkunnig på SPF Seniorerna och Sveriges mest seniora riksdagsledamot. 1999-2005 var hon SPF Seniorernas förbundsordförande. Ett av hennes sista projekt var boken ”Bort med ålderismen – så får vi ett Sverige för alla åldrar” som hon skrivit tillsammans med Ingrid Kinne Lindgren. Ingrid är journalist, redaktör och författare med stor erfarenhet av svensk dagspress och tidskriftsbranschen. Hon har tidigare varit chefredaktör för Tidningen Senioren (Veteranen).

Tillsammans har de tidigare skrivit Barbro Westerholms memoarer ”Om att aldrig ge upp” (Bazar förlag 2021).

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2023-06-19
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas