Lönsamt trotsa ålderism i reklam
Karina Liljedal, en av forskarna. Foto: Juliana Wiklund
Nyheter | Bevis

Lönsamt trotsa ålderism i reklam

Äldre modeller i reklam ökar köpviljan, stärker varumärket och bidrar till en känsla av samhörighet. Det visar ny forskning.

Jan Arleij
Publicerad 2023-05-08

Tidigare fick företag rådet att enbart porträttera unga kvinnor i reklam. Nu tycks den tiden vara förbi.

Företag har nämligen börjat använda sig av fler äldre kvinnor som modeller i sina annonser, enligt forskarna Hanna Berg och Karina Liljedal vid Handelshögskolan i Stockholm.

Forskning visar sedan tidigare att konsumenter har en tendens att föredra annonser som visar människor från underrepresenterade samhällsgrupper.

Allt fler företag

Effekten tycks gälla även för äldre kvinnor, konstaterar Hanna Berg och Karina Liljedal som forskar om marknadsföring vid Handelshögskolan.

– Vi märkte att fler företag började inkludera äldre modeller i sina annonser och blev nyfikna på vilka effekter det skulle ha, säger Hanna Berg i en presskommentar.

Hanna Berg.

Hanna Berg och Karina Liljedal genomförde fyra olika experiment där de jämförde konsumenters reaktioner på annonser med äldre och yngre modeller.

Studien visar att kvinnliga konsumenter i alla åldrar faktiskt föredrog annonser som porträtterade just äldre kvinnor. De tyckte också bättre om varumärket och viljan att köpa produkterna ökade.

Bland de manliga konsumenterna fanns ingen skillnad.

Ger vägledning

Äldre kvinnor är dock fortfarande sällsynta i reklam. Forskarna hoppas därför att deras resultat kan ge vägledning till företag som funderar på att använda fler äldre kvinnor i sina annonser.

– Fördomar om ålder, så kallad ålderism, är fortfarande alltför vanligt i vårt samhälle. Det kanske är därför äldre kvinnor är så underrepresenterade i reklam och media. Vår forskning visar att det kan löna sig för företag att gå emot trenden och använda äldre kvinnor som reklammodeller, säger Hanna Berg.

Äldre konsumenter är en stor och växande grupp i samhället, konstaterar Hanna Berg och Karina Liljedal. Forskarna kommer därför att göra fler studier av stereotypa porträtt av äldre i reklam, uppger Hanna Berg för Senioren.

Äldre kvinnor säljer

Studien heter ”Why Casting Older Female Models Is Good for Advertising” och publicerades nyligen i Journal of advertising research.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2023-05-08

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas