SPF starkt kritiskt till SVT: Äldre görs osynliga
SPF vill se fler äldre agera i tv Foto Colourbox
Nyheter | Större mångfald

SPF starkt kritiskt till SVT: Äldre görs osynliga

Nu riktar SPF skarp kritik mot SVT. Hur ser äldre ut i tv-rutan? Svaret är att de är näst intill osynliga, skriver förbundet.

Publicerad 2013-01-24

SPF har lämnat ett yttrande över Public service-kommitténs betänkande ”Nya villkor för public service”.

– När tv och radio väljer att samtala kring äldrefrågor så uttalar sig i första hand yngre om detta. Sällan ser och hör vi äldre som programledare på vital sändningstid, poängterar SPF.

För få äldre i TV
Förbundet ifrågasätter hur stor mångfald som SVT egentligen levererar:

– När tv och radio väljer att samtala kring äldrefrågor så uttalar sig i
första hand yngre om detta. Sällan ser och hör vi äldre som programledare på vital sändningstid.

En kanal som är tydlig, fri från bakgrundsljud och som inte gör för snabba kameraväxlingar skulle också fylla ett stort behov bland en stor del av befolkningen, skriver SPF vidare.

Bör fråga 79+
SPF ifrågasätter också varför man mäter tittande och lyssnande på befolkningen mellan 9 och 79 år.

– Vi tror att de i befolkningen som är över 79 år ser på tv och lyssnar på radio i stor utsträckning.

Finansieringen bör kunna täckas av licenser som idag.

– Det ger medborgarna valfrihet, ett honnörsord för SPF.

Sällan allsidig rapportering
Det finns ett stort egenvärde i att aktörer inom radio och tv är/ska vara fria från statliga, ekonomiska, politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället, slår SPF fast, men ifrågasätter opartiskheten:

– Frågan är om public service-utbudet är fritt från politisk slagsida när det gäller urvalet av nyheter. Sällan, om än mer ofta än förr, är nyhetsförmedlingen allsidigt, eller åtminstone tvåsidigt belyst ur ett politiskt perspektiv.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Läs mer här

Här kan du läsa SPFs yttrande i sin helhet.

SPF har fattat kongressbeslut om att tillvarata äldres intressen genom att påverka bland annat ledningen för SVT.

Här hittar du public service-kommitténs betänkande.

Public service-kommittén har haft i uppdrag att analysera förutsättningarna för radio och tv i allmänhetens tjänst och lämna förslag till de förändringar som behöver göras inför nästa tillståndsperiod som inleds den 1 januari 2014.

Uppdraget har bland annat omfattat frågor om utformningen av programföretagens uppdrag, samarbete och konkurrens, finansieringsformer och ekonomiska ramar, styrning, reglering och uppföljning, samt distribution och digitalisering.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas