Störningsljud i TV gör det svårt att höra
Tyck! | Strömstararna Mölndal
Foto: Colourbox

Störningsljud i TV gör det svårt att höra

Minska bakgrundsljuden i teve. Ett återkommande krav som nu kommer i form av ett öppet brev till SVT med redaktionerna för TV1, TV2, SVT24, Kunskapskanalen och till TV4.

Publicerad 2015-06-04

Ny teknik och nya idéer för utvecklingen framåt. Men allt är inte positivt.

Allt fler och fler TV-program förses numera med bakgrundsmusik eller dramatiska ljudeffekter. För det mesta är det i program av dokumentär karaktär där människor berättar eller intervjuas om intressanta och viktiga händelser.

Syftet från producenterna är troligen att göra programmen mer intressanta och attraktiva. Många upplever dock att detta har rakt motsatt effekt och att bakgrundsljuden förstör totalupplevelsen.

Musiken är inte synkroniserad till talet i många program utan tycks ha lagts till slumpvis och med varierande styrka. Dessutom ökar musiken ofta just när människorna talar.
Resultatet blir att bakgrundsmusiken blir störande och försämrar möjligheterna att höra vad personerna i programmen säger.
Betydelsefull och intressant information dränks i bakgrundsljud och de ständiga volymhoppen upplevs som obehagliga.
Som ett exempel kan nämnas, ett mycket populärt program, Antikrundan i SVT 1. Detta har dessutom försetts med publiksorl som ytterligare bakgrundsljud.
Effekten blir att det är ännu svårare att uppfatta vad personerna i inslagen säger. De medverkande är också ofta ovana vid att uttala sig i offentliga sammanhang varför deras information om föremålen helt försvinner.
Visserligen kan man komplettera programinslagen med text via text-TV men detta fungerar bara om det är digital mottagning. Vid analog mottagning, som många fortfarande har, fungerar inte detta.

För äldre som börjar få problem med hörseln kan bakgrundsmusik och andra bakgrundsljud, så som de läggs på nu, vara mycket störande. Det är därför önskvärt att dessa ljud sänks och bättre anpassas till programmen.
Seriösa och viktiga nyhetsinslag i SVT och TV4 dränks inte i högljudd musik eller av sirener vilket bevisar att det fortfarande är möjligt att producera program med jämn volym och hörbart tal.

Vi vill därför i första hand uppmana TV-bolagen och TV-kanalerna ovan att se över sina rutiner och instruktioner till sina TV-producenter så att de i alla framtida produktioner, sänker bakgrundsljudet och anpassar det bättre till de talade inslagen i programmen.

Mölndal i juni 2015

Vänligen
SPF Strömstararna Mölndal

PS
Eftersom frågan bör lösas snarast, föreslår vi att varje lokalförening inom SPF som upplever samma problem skickar liknande skrivelse till TV-bolagen och redaktionerna.
DS

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas