Vill se fler typer av seniorer i SVT
Nyheter | Möte
Johan Hartman, Christina Rogestam, Hanna Stjärne och Peter Sikström i möte om seniorernas plats i rutan.

Vill se fler typer av seniorer i SVT

SVT försöker texta allt fler av sina program, och man tar till sig av SPF Seniorernas uppfattning att fler program bör spegla seniorer.

Jan Arleij
Publicerad 2016-08-30

Det framkom av måndagens ”toppmöte” mellan SVT-ledningen och SPF Seniorernas ordförande och generalsekreterare.

Bakgrunden till mötet var en motion som kongressen i Jönköping ställde sig bakom: SPF Seniorerna ska lyfta problemet som många äldre tittare har med den dåliga hörbarhet av talet som bakgrundsmusik i programmen ofta medför.

Kongressbeslutet innehåller också en skrivning om att förbundsledningen ska ha ”en god kontakt med SVT”.

– Vi hade ett öppenhjärtigt och bra samtal med SVT-ledningen. Syftet med mötet var inte att ställa krav utan mer att skapa ömsesidig förståelse och respekt, säger SPF Seniorernas generalsekreterare Peter Sikström som genomförde besöket på SVT tillsammans med SPF Seniorernas ordförande Christina Rogestam.

Ska kunna identifiera sig

SVT ställde upp med VD Hanna Stjärne, strategen Johan Hartman med ansvar för frågor som handlar om hur SVT uppfyller sitt sändningstillstånd och externa kontakter med olika intressenter och Helena Olsson, som är programbeställare för nyheter, samhälle och dokumentär.

– Vi tryckte ganska tungt på att public service-uppdraget innebär att hela befolkningen ska kunna identifiera sig, också seniorerna, säger Peter Sikström. SVT Barn lyckas bra med det här, men produktionen för vuxna är inte lika bra när det gäller att återge mångfald och identifikation för seniorer.

Har blivit bättre

Hanna Stjärne menade dock att SVT har blivit bättre. Satsningar som Sveriges bästa äldreboende och kommande serien om Sveriges bästa hemtjänst är exempel på det.

– Men det handlar då om utsatta och svaga äldre personer. Det finns så mycket mer att spegla av seniorers liv, säger Peter Sikström.

Den stora förekomsten av medelålders personer i debattprogrammen speglar också en attityd som SVT bör förändra mer aktivt, menar SPF Seniorernas generalsekreterare. Fler äldre personer måste helt enkelt ges plats i sändningarna, och i diskussionerna.

– Vi fick gensvar. Helena Olsson sa att hon kommer att ta med sig våra synpunkter, summerar Peter Sikström.

Paradoxer att bevaka

När det gäller ljud finns en paradox som innebär att platt-TV:ns utveckling har inneburit förbättrad bild, men sämre ljud eftersom högtalarna inte har optimal miljö eller placering i den platta formen. Det förklarade SVT:s teknikchef Per Björkman i samband med SPF Seniorernas besök.

En annat område att hålla under uppsikt handlar om vad som sker för äldre tittare med nedsatt syn när allt fler program textas. Även här kan en del av problemet ligga mer hos fabrikanterna än hos SVT.

Dölj faktaruta

Mer textning

Besöket på Sveriges Television gav också en praktisk inblick i det omfattande arbetet med att texta program. Enligt Johan Hartman textas idag närmare 90 procent av all produktion. Målet är att nå så gott som 100 procent.

Av de direktsända programmen har man kravet på sig att texta 65 procent, vilket man enligt Johan Hartman klarar ”med råge”.

– Det är ett sätt att möta problemet med bristande hörbarhet, kommenterar Peter Sikström. Här tycks dock SVT vara tyngda av kravet att texta sändningar från riksdagen och SVT Forum-produktioner, säger Peter Sikström. Man klarar inte av att texta alla de program som skulle behöva text.

Stort engagemang

Peter Sikström hade bland annat med sig kritiska insändare publicerade i Senioren och senioren.se för att visa att frågan om hörbarhet och innehåll är mycket viktiga för SPF Seniorernas medlemmar.

– Jag har nu kunnat ringa motionären Rolf Hellberg från SPF Seniorerna Sydöland och berätta att vi har haft ett möte med SVT-ledningen, ett möte som jag tror bådar gott för framtiden.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Hela organisationen engagerad

Rolf Hellbergs motion till kongressen i Jönköping 2014 om bakgrundsmusik i TV fick stöd av Kalmardistriktet: ”Som motionären påpekar har äldre och många andra svårt att uppfatta vad som sägs på TV. Det är oacceptabelt och diskriminerande.”

Förbundsstyrelsen hakade på med ett förslag som kongressen ställde sig bakom:

”SPF har tidigare haft en löpande kontakt med framför allt SVT om bland annat programutbud och problem med hörbarheten i programmen. Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen ger i uppdrag till förbundsstyrelsen att i fortsättningen ha en god kontakt med SVT och andra medier och lyfta motionärens problemställning i dessa sammanhang.”

Förbundsstyrelsens förste vice ordförande Rune Kjernald reflekterar över det nu genomförda besöket den 29 augusti:

– För omkring tio år sedan när jag började engagera mig i SPF var frågan om TVs ljud, men också innehållet i programmet, något som engagerade medlemmarna på djupet. Därför har organisationen också jobbat med frågan mer eller mindre konstant. Och fortsättning lär följa eftersom SVTs betydelse för seniorer är mycket stor på flera sätt.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2016-08-30
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas