Snart enklare dela på pension
Nyheter | Jämställdhet
Foto: Phovoir / Colourbox

Snart enklare dela på pension

Från första januari nästa ska det bli enklare att dela på premiepensionen. Det vill de sex partierna bakom pensionssystemet.

Jan Arleij
Publicerad 2017-03-21

Pensionsgruppen, bestående av regeringspartierna och allianspartierna, föreslår nu att det ska bli enklare att föra över sin premiepensionsrätt till sin maka, make eller registrerad partner.

Ytterst få väljer att göra det i dag och en av orsakerna bedöms vara att det är onödigt krångligt att anmäla överföringen.

Därför vill pensionsgruppen göra tre förändringar:
• slopa kravet på att den mottagande parten tackar ja till överföringen
• senarelägga tidpunkten för sista ansökningsdag från 31 januari till 30 april för att ligga efter utskicken av orangea pensionskuvert och självdeklaration
• göra det möjligt att ansöka elektroniskt

Förslagen om förenkling kommer nu att skickas ut på remiss.

Skiljer 6 000

Skillnaderna i pension mellan kvinnor och män är större än löneskillnaderna mellan könen. Orsaken är att kvinnor generellt sett har lägre löner, tar större ansvar för familj och barn, i högre utsträckning arbetar deltid och har högre sjukfrånvaro.

Effekten är att det skiljer ungefär 6 000 kronor i genomsnitt per månad mellan män och kvinnor i slutgiltig pension.

– Kvinnor har 30 procent lägre pensioner än män och det krävs åtgärder på flera håll för att komma åt det. Det här förslaget är ett litet steg i riktningen mot mer jämställda pensioner, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) i en kommentar.

Grundskyddet

Pensionsgruppen har sedan två år arbetat med ett projekt kring jämställda pensioner. I december 2016 enades gruppen om en långsiktig handlingsplan för att minska skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner.

Handlingsplanen består bland annat av översyn av grundskyddet med garantipension och bostadstillägg som tillsattes i februari.

Knapp tusenlapp i månaden

En halv procent utnyttjar idag den möjlighet som finns att överföra sin PPM-del.
För de som gör det är effekten på den slutliga pensionen ofta stor.
I par där den som tjänar mer för över sin premiepensionsrätt till partnern minskar i snitt skillnaden i pension med ungefär 900 kronor i månaden av de 6 000 som i dag är den genomsnittliga skillnaden, rapporterar SR.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2017-03-21
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas