Nyheter | Jämställdhet

Lättare att överföra pension mellan makar

Det blir nu enklare att överföra premiepensionsrätt mellan makar.

Jan Arleij
Publicerad 2017-09-22

Förändringen innebär att reglerna för överföring av premiepensionsrätt förenklas genom att det ska räcka att givaren anmäler, tidsfristen för att anmäla förlängs och att anmälan ska kunna göras elektroniskt.

– Kvinnor har 30 procent lägre pensioner än män och det krävs åtgärder på flera håll för att komma åt det. Att underlätta överföring av premiepension är ett litet men viktigt steg i riktningen mot mer jämställda pensioner, säger socialminister Annika Strandhäll (S) i en presskommentar.

Från årsskiftet

Förslagen läggs nu fram i en proposition till riksdagen och är en del av Pensionsgruppens handlingsplan för jämställda pensioner.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Närståendepenning

Propositionen innehåller också införandet av mer flexibla regler i stödet närståendepenning.

Förslaget är att deltidsersättning i närståendepenningen ska förenklas genom att en 75-procentsnivå införs.

 

Jan Arleij
Publicerad 2017-09-22
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor inom medicin, pensioner & skatter, må bra samt sex & relationer.