150 år till jämlika pensioner
Nyheter | Ojämlikt
Foto: Knud Nielsen / Colurbox

150 år till jämlika pensioner

Om utvecklingen fortsätter i samma takt som idag kommer det att ta 150 år innan kvinnor och män har lika mycket i pension. Det visar en ny rapport från Inspektionen för Socialförsäkringen.

Ulrika Palmcrantz
Publicerad 2017-12-04

Det finns nivåskillnader mellan kvinnor och män både när det gäller lön och pension. Men gapet mellan lönerna är mindre än det mellan pensionerna. Kvinnor tjänar i genomsnitt 12 procent mindre än män, men har i snitt hela 25 procent lägre pensioner.

Vad som ligger bakom det här gapet analyseras i rapporten Kvinnors och mäns pensioner (ISF). Gabriella Sjögren Lindquist är forskare och en av författarna till rapporten.

-Skillnaden i lön minskar långsamt men säkert. 1994 var skillnaden 16 procent i snitt, idag är den 12 procent. Men när det gäller pensionerna kommer vi upp i så stora skillnader som 30 procent, säger hon.

Könsneutralt system

Ändå är vårt pensionssystem könsneutralt, där görs ingen skillnad på kvinnor och män. Men skillnaderna under arbetslivet slår hårt mot pensionen. Eftersom pensionen baseras på de inkomster man haft under hela livet, blir det så här stora skillnader. Kvinnor tjänar mindre än män, de jobbar oftare deltid, de tar fortfarande ut större del av föräldraledigheten och de är sjukskrivna i högre grad än männen. Och det här visar sig i pensionskuvertet.

I det förra pensionssystemet var det de 15 bästa åren av 30 pensionen baserades på. Då gav perioder av deltid och föräldraledighet inte lika stort utslag på pensionen. Men eftersom dagens system bygger på det man tjänar in under ett helt yrkesliv, avspeglar sig skillnaderna från yrkeslivet tydligare.

Tjänstepensionen ökar gapet

Störst skillnad i pension mellan kvinnor och män finns i tjänstepensionen. Fler män är höginkomsttagare med inkomster över brytpunkten för tjänstepension. Tjänstepensionen överför och cementerar inkomstskillnader från arbetslivet till pensionen, sägs det bland annat i ISF-rapporten. Utan pensionssystemets grundskydd: garanti- och efterlevandepension, äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg, skulle situationen för kvinnor vara ännu sämre.

Skillnaden mellan män och kvinnor är som störst bland de som har högst pension. Bland de med högst pensioner har kvinnorna 31 procent lägre pension, medan genomsnittet över alla grupper är en skillnad på 25 procent.

 

Ulrika Palmcrantz
Publicerad 2017-12-04
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas