Långt kvar till jämställda pensioner
Foto: Getty Images
Nyheter | Klyfta

Långt kvar till jämställda pensioner

I februari 2023 fick kvinnor i kronor räknat mer i pension än män. Men bara om man jämför grupperna med varandra.

Jan Arleij
Publicerad 2023-03-08

Lagom till den internationella kvinnodagen den 8 mars visar en beräkning från SPF Seniorerna att under februari 2023 har 18,2 miljarder kronor betalats ut i olika pensioner till kvinnor, och 18,05 miljarder till män.

Förra året blev männens summa högre, och man får nog gå tillbaka ett tiotal år åtminstone då änkepensionen var mer omfattande för att hitta en månad då kvinnornas summa övergick männens.

Det tror i alla fall Anna Eriksson, sakkunnig i pensionsfrågor på SPF Seniorerna.

– Det som gör att kvinnorna får mer i år har att göra med att garantipensionerna har höjts vilket gynnar kvinnor. Bostadstillägg är också en del av pensionssystemet som har höjts till fördel för fler kvinnor än män.

Fler kvinnor

Det är en följd av politiska beslut, konstaterar Anna Eriksson.

– Det senaste året har inneburit ett uppsving för kvinnorna. Att kvinnorna skulle gynnas av besluten har ju politikerna vetat om.

Skillnaden i totalsumma beror också på att kvinnorna är fler än männen – 1 214 202 kvinnor i februari jämfört med 1 092 836 män.

Men sett till belopp per person i snitt för könen har männen fortsatt högre allmän pension, konstaterar Anna Eriksson.

Klyftan vidgas

Plussar man på med tjänstepension och lägger samman ett flertal typer av pensioner växer skillnaden.

Kvinnornas genomsnitt i just februari landar på 15 001 kronor och männens på 16 519 kronor, enligt Anna Erikssons beräkningar.

Anna Eriksson.

– I grunden beror ju skillnaderna på att inkomster och arbetslivsinsatser styr den totala pensionen. Särskilt gäller det för tjänstepensionen. Män har i regel högre löner och fler år i arbetslivet, så därför blir det skillnad i pension.

Det finns en del att fundera över för politikerna, säger Anna Eriksson.

– En fråga är ju om den allmänna pensionen ska vara en baspension eller om den ska vara inkomstrelaterad.

Lyckas kombinera

En annan knäckfråga är om lägre pension för kvinnor ska lösas på arbetsmarknaden eller via pensionssystemet.

– Och hur ska det gå till att kombinera jämställda pensioner med att det ska löna sig att ha arbetat?

Fyra decennier

Med nuvarande takt dröjer det 37 år — tills år 2060 — innan kvinnors pension är lika hög som mäns, konstaterar Folksam i en annan undersökning.

Skillnaden mellan kvinnor och mäns allmänna pension har faktiskt minskat under de senaste 40 åren, säger Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam, i en kommentar.

Barn och familj

Han kommer fram till att kvinnor i genomsnitt har drygt 5 000 kronor mindre per månad i total pension än män.

– Det beror på att kvinnor generellt har haft lägre lön och i större omfattning varit borta från arbete för att exempelvis ta hand om barn och familj.

Håkan Svärdman.

– Med dagens minskningstakt dröjer det till år 2060 innan män och kvinnor har samma pension, men då endast bland nyblivna pensionärer, säger Håkan Svärdman.

Jan Arleij
Publicerad 2023-03-08

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas