Så kan pensioner bli mer jämställda
Foto: Getty Images
Nyheter | Rättvisa

Så kan pensioner bli mer jämställda

Skillnaden mellan kvinnor och män när det gäller nivån på den inkomstgrundade allmänna pensionen var förra året 22 procent. Men så här behöver det inte fortsätta.

Jan Arleij
Publicerad 2023-02-02

Pensionsmyndigheten släppte på onsdagen (1/2) en rapport med recept på hur pensionerna kan bli mer jämställda.

Pensionsgapet kan minska exempelvis genom ett efterlevandeskydd för inkomstpension, möjligheten att dela inkomstpensionsrätt, att låta sambor med barn överföra premiepensionsrätt och att se över avgiften vid överföring av premiepensionsrätt.

Livsinkomstprincipen

Problemet med ojämställda pensioner har sin grund i ojämställda inkomster mellan kvinnor och män under de år som man arbetar, konstaterar Pensionsmyndigheten.

Detta eftersom pensionssystemet är utformat utifrån livsinkomstprincipen, det vill säga att hela livets inkomster ska avspeglas i pensionen.

Ett ojämställt arbetsliv och ojämställt föräldraskap kommer därför ge ojämställda pensioner, skriver myndigheten i rapporten som heter ”Åtgärder för mer jämställda och jämlika pensioner”.

Diskussion behövs

I debatten om jämställda pensioner saknas det ofta en diskussion om och analys av åtgärder som kan vidtas, menar Kristin Kirs, analytiker på Pensionsmyndigheten och en av författarna till rapporten.

– Vi vill ge en bild av vilka effekter olika åtgärder skulle ge. Vi vill att vår rapport ska användas som ett underlag i debatten och som ett underlag för politikerna om de vill utreda vad som skulle kunna minska pensionsgapet, säger Kristin Kirs i en kommentar.

Inkomstpensionen

Om politikerna vill agera för att få mer jämställda pensioner framhåller Pensionsmyndigheten att ett frivilligt efterlevandeskydd för inkomstpension är den åtgärd som är mest lämplig att utreda vidare.

Kristin Kirs.

– Den ekonomiska standarden faller ofta om en inkomst försvinner i ett parhushåll och efterlevandeskydd skulle kunna mildra inkomstbortfallet. Idag finns endast möjlighet att välja efterlevandeskydd för premiepensionen, säger Kristin Kirs.

Drivkraft till arbete

Effekterna av åtgärderna har också jämförts utifrån hur drivkrafter till arbete och arbetsutbud skulle påverkas.

– Det är viktigt att komma ihåg att förändringar i pensionssystemet som höjer kvinnors pensioner kan leda till att kvinnor arbetar mindre, och till exempel går från heltid till deltid. De förslag som Pensionsmyndigheten lyfter fram som lämpliga att utreda bedömer vi har begränsad påverkan på drivkrafter till arbete och arbetsutbudet, säger Kristin Kirs.

Mer om vägval för pensioner

Rapporten om hur pensionerna kan bli mer jämställda är den andra i en serie kallad ”Vägvalsfrågor för pensionssystemet”.

Före jul kom rapporten ”Alternativ för ett enklare grundskydd”.

Pensionsmyndigheten är på gång med ytterligare två rapporter. ”Höjda pensioner inom ramen för nuvarande pensionssystem” (1/3) och ”Ett nytt pensionssystem” (29/3).

I samband med att den sista rapporten publiceras arrangeras också ett avslutande pensionsseminarium på temat ”Vad ska vi egentligen ha för pensionssystem?”

Här hittar du hela rapporten: ”Åtgärder för mer jämställda och jämlika pensioner”.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2023-02-02
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas