”Ojämlika pensioner är en ödesfråga för Europa”
Nyheter | Val 2014 | EU-valet 2014

”Ojämlika pensioner är en ödesfråga för Europa”

Det är avgörande att medlemsländerna vidtar åtgärder för att rädda äldre från fattigdom, säger EU-kommissionären Viviane Reding i en exklusiv intervju för Veteranen.

Publicerad 2014-05-19

EU håller alltmer ögonen på fattigpensionärernas situation i Sverige och Europa. Särskilt fokus riktar man på kvinnornas situation.

I juni förra året skakades Sverige om av Pensionsmyndighetens rapport som visar att närmare 300 000 pensionärer mellan 66 och 75 år inte har allmänna pensioner som når upp till fattigdomsgränsen.

Kvinnor är särskilt utsatta. Nästan varannan kvinna ligger under gränsen, 45 procent. Hos männen är det var fjärde, 25 procent.

Samma månad lyfte EU-kommissionen med kommissionären Viviane Reding i spetsen för första gången frågan om kvinnors låga pensioner i samtliga EU-länder. I dagarna (14 april) har kommissionen uppdaterat läget: de senaste siffrorna visar att kvinnors pensioner i EU i genomsnitt är 39 procent lägre än männens. I Sverige är siffran 32 procent.

Situation ser mycket olika ut i olika länder. I Tyskland är skillnaden i pension mellan män och kvinnor så stor som 44 procent. Behovet av att agera är mycket stort, anser Viviane Reding.

– Det är viktigt att sätta in kompenserande åtgärder så att äldre inte hamnar i fattigdom. Kommissionen i varje enskilt land kan ge råd om hur skatte- och sociala system kan bidra till jämlikhet mellan könen, men till slut är det upp till varje enskilt land besluta om sitt eget pensionssystem.

Sverige ligger i ett europeiskt perspektiv väl framme med sin garantipension, konstaterar Viviane Reding.

– Men låt mig betona att alla borde ha möjlighet att under sitt arbetsliv kunna bygga upp en tillräcklig pension utan att behöva få hjälp från staten.

Viviane Reding är övertygad om var hindren för detta ligger. EU-kommissionens undersökning visar tydligt att kvinnor med barn har lägre pension i nästan alla EU-länder.

Ytterligare faktorer fördjupar klyftan: kvinnor har inte anställning i lika hög grad, de arbetar färre timmar och de får i genomsnitt lägre lön.

Det leder till en oacceptabel situation, säger Viviane Reding som räknar upp några förslag som hon vill få EUs länder att satsa på.

– Ett pensionssystem ska inte förvärra ojämlikheten från arbetslivet, utan dämpa den. Det kan göras exempelvis genom att utveckla system för omsorgspoäng när man är borta från arbetslivet för att ta hand om små barn eller omsorgsbehövande föräldrar.

De förändringar som Viviane Reding vill se syftar inte bara till ökad jämställdhet och rättvisa mellan könen, utan om Europas ekonomiska utveckling.

– I en tid när Europas befolkning åldras och födelsetalen sjunker krävs det mer av EU-länderna för att åstadkomma lika lön, och för att öka kvinnors möjligheter att delta lika mycket på arbetsmarknaden.

– I en tid när 60 procent av alla universitetsexamina tas av kvinnor, i kombination med att befolkningen åldras och födelsetalen sjunker, har vi inte råd att slösa bort begåvning och talang.

Ett viktigt medel för att kvinnors kompetens ska komma till användning är att kvinnor inte ska hållas tillbaka i karriären. EU har redan gjort framsteg i att slå hål på glastaket, hävdar Viviane Reding, men mer behövs.

En väg till framgång är kommissionens förslag att lagstiftningsvägen öka kvinnors möjligheter att ta plats i börsnoterade bolagsstyrelser, säger Viviane Reding.

– Det har mottagits mycket positivt i Europaparlamentet. Diskussioner fortgår mellan medlemsländerna men jag beklagar att Sverige hör till de länder som blockerar lagen. Att erbjuda bättre möjligheter för kvinnor att vara i beslutsfattande toppositioner är ett angeläget steg mot förändring.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

 

Viviane Reding

EU-kommissionär: för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap. I kommissionen är hon också en av sju vice ordföranden.

Frågor på hennes bord: bland annat jämställdhet mellan könen och barnens rättigheter.

Född: 1951 i Luxemburg

Parti: Kristligt sociala folkpartiet (PCS). Partiet är medlem i Europeiska folkpartiet och dess Europaparlamentariker ingår i Europeiska folkpartiets grupp.

Det är EU-kommissionen

  • EU-kommissionen är EU:s verkställande organ, och brukar jämföras med ett lands regering.
  • Kommissionen består av en kommissionär från varje medlemsland. Sveriges ledamot är Cecilia Malmström.
  • Kommissionen har rätt att föreslå nya lagar och bestämmelser.
  • Vart femte år tillsätts en ny kommission av Europaparlamentet. Den nuvarande kommissionen där José Manuel Barroso är ordförande kommer att sitta kvar fram till den 31 oktober 2014.

Parlamentsvalet

Under 22-25 maj håller 28 medlemsländer val till Europaparlamentet.

Den 25 maj går Sverige till omröstning.

Parlamentet företräder 500 miljoner européer och är det enda folkvalda organet i EU.

751 ledamöter ska utses. Sverige har 20 platser.

EU-parlamentet lagstiftar tillsammans med ministerrådet i EU efter att EU-kommissionen har lagt ett förslag.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas