Två frågor inför EU-valet
Nyheter | EU-valet 2014

Två frågor inför EU-valet

Veteranen har frågat partiernas toppnamn om vilka äldrepolitiska frågor de tänker prioritera i EU.

Publicerad 2014-05-22

Frågorna vi ställt är:

1)      Vilken äldrepolitisk fråga ser du som den viktigaste under den kommande mandatperioden för EU-parlamentet?

2)      Vilken äldrepolitisk fråga kan du lova att du kommer att driva under mandatperioden?

 

christan_engstrom_3

Christian Engström, Piratpartiet

1)      Att våra barn och barnbarn ska få ta över ett samhälle med samma fri- och rättigheter som det som vi i tidigare generationer ärvde från våra föräldrar. Idag är både brevhemligheten och rätten att uttrycka sig anonymt i praktiken upphävda på internet, genom den massövervakning som råder.

2)      Jag och Piratpartiet kommer fortsätta kämpa för de fundamentala fri- och rättigheterna i den digitala miljön, i synnerhet rätten att kommunicera utan att bli avlyssnad.

22220 - Marit Paulsen

Marit Paulsen, Folkpartiet

1)      Vi har haft en finansiell kris. Nu behöver vi se till att få igång ekonomin och arbetsmarknaden, detta är inte minst viktigt för att klara en god äldreomsorg.

2)      Samma sak – få igång ekonomin och arbetsmarknaden.

KentJohanssonCenterpartiet

Kent Johansson, Centerpartiet

1)      Miljön och klimatet är de stora ödesfrågorna som angår oss alla. Hur vi hanterar de utmaningarna påverkar i hög grad förutsättningarna för de mer specifikt äldrepolitiska frågorna.

2)      Redan under nuvarande mandatperiod har jag förhandlat fram att EU:s forskningsprogram fram till år 2020 har en ordentlig prioritering på hälsa, välbefinnande och äldrefrågor. Det är ett av världens största forskningsprogram som nu tydligt tar tag i de här frågorna med start år 2014.

gunnar-hokmark_foto-euparl

Gunnar Hökmark, Moderaterna

1)      Frågan om hur vi möter de stora utmaningarna som en åldrande befolkning innebär är en viktig fråga för hela EU. Det handlar om att förebygga sjukdomar, möjliggöra för längre arbetsliv och säkerställa de äldres inkludering i samhällets olika delar. En viktig fråga på EU-nivå är att göra patientrörlighetsdirektivet till en väl fungerande verklighet så att man alltid ska kunna veta att man snabbt kan få vård.

2)      Jag har under mandatperioden drivit på för striktare efterlevnad av EU:s olika finanspolitiska ramverk och i slutändan fick vi också till en skärpning av reglerna men också åtgärder som underlättar för fler jobb och ökat företagande. Det är så vi kan trygga pensioner och en fungerande hälso- och sjukvård. Jag vill fortsätta lägga stor energi på olika tillväxtbefrämjande reformer.

larsadaktusson_8147_halvfig

Lars Adaktusson, Kristdemokraterna

1)      Svensk äldreomsorg bedöms av OECD vara ett föredöme för andra länder att ta efter och därför vore det olyckligt om EU började lägga sig i hur denna del av välfärdssystemet utformas. Däremot kan vi bli  bättre inom EU att ta vara på de erfarenheter och den kunskap som finns i olika länder för att främja ett aktivt åldrande och en välfungerande äldreomsorg.

2)      Jag kommer att motverka alla försök från EU att lägga sig i hur Sverige och andra medlemsländer organiserar äldreomsorgen. Att utbyta erfarenheter är viktigt, men besluten ska fattas nationellt, eller kommunalt.

maritaUlvskog 

Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

1)      Det faktum att vi blir fler äldre i Europa betyder att det kommer att ställas fler och nya krav på samhällsplanering, boende, vård och så vidare. Det kommer också att vara viktigt både för det offentliga och för företagen att behålla de som är äldre i arbetslivet och även det kommer att kräva anpassning men också nya möjligheter när det gäller arbetstider, arbetsformer och annat. Jag har själv medverkat till att EU-parlamentet antagit ett särskilt stort forskningsprogram om ”Det åldrande Europa” som innehåller både mycket pengar och mycket kompetens.

2)      Diskriminering av äldre är en av de allra viktigaste frågorna. Det gäller samhällslivet i stort och den allmänna synen på oss som är äldre. Alltså allt från attityder till tillgänglighet och rättvis tillgång till olika tjänster och till trygghet.

malin-bjork

Malin Björk, Vänsterpartiet

1)      Jämlikhet och jämställdhet. För att motverka de klass- och könsskillnader som finns bland äldre vad gäller ekonomi, hälsa, självbestämmande, inflytande m.m. är det en nödvändig förutsättning att det finns bra pensionssystem och en väl utbyggd äldreomsorg.

2)      Välfärden ska vara fri från vinstintressen. Därför vill vi stoppa de utförsäljningar och privatiseringar av offentlig verksamhet och egendom, som EU tvingar många länder till. Istället behövs satsningar och investeringar för att bygga upp en gemensam välfärd.

isabellamiljo
Foto: Fredrik Hjerling

Isabella Lövin, Miljöpartiet

1)      EU kan göra mer för att sätta miniminivåer för skydd mot arbetsskador och ohälsa. Detta syftar dels till att länder inte ska kunna konkurrera på den inre marknaden med sämre arbetsvillkor, men det är också viktigt att en bra arbetsmiljö kan ge både kvinnor och män bättre möjlighet att själva välja när de vill ta ut pension istället för att tvingas sluta i förtid på grund av ohälsa.

2)      Äldrepolitiken avgörs i huvudsak inte på EU-nivå. Jag avser inte att aktivt driva någon direkt äldrepolitisk fråga. Mina huvudfrågor är havs- och fiskepolitiken i synnerhet och klimat- och miljöpolitiken i allmänhet. Det är frågor som berör både unga och gamla människor.

 

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas