Svenska EU-toppar:  Pensionerna är en nationell fråga
Nyheter | EU-valet 2014
Foto: Colourbox

Svenska EU-toppar: Pensionerna är en nationell fråga

Vad vill och kan våra svenska Europaparlamentariker göra för att förbättra fattigpensionärernas villkor, i Sverige och i hela EU?

Publicerad 2014-05-21

Veteranen har ställt frågan till vallistornas toppnamn i de partier som idag har plats i EU-parlamentet.

Moderaternas Gunnar Hökmark betonar att pensioner är en nationell angelägenhet.

– Men avgörande för problemet är att vi får en bättre fungerande arbetsmarknad med fler jobb där kvinnor har ett högre deltagande och högre löner.

Socialdemokraternas toppnamn Marita Ulvskog säger att kvinnors ställning på arbetsmarknaden måste stärkas inom hela EU.

– En utbyggd offentligt finansierad välfärd med allt från barn- till äldreomsorg av hög kvalitet är en förutsättning för det. Det leder till de förändringar som i slutänden också ger kvinnor en högre pension som man kan leva på.

Vänsterpartiets Malin Björk tror att den viktigaste åtgärden för att minska inkomstskillnaderna, och därmed också skillnaderna i pension, är att EU-länderna satsar brett på en utbyggd och individualiserad föräldraförsäkring.

Marit Paulsen (FP) trycker på betydelsen av att få igång ekonomin och arbetsmarknaden, förutom att bilda opinion.

Kent Johansson (C) håller med:

– Det här är ett problem vi kan uppmärksamma och bilda opinion kring. Men hur angelägen frågan än är så är pensionssystemen en nationell fråga.

Piratpartiets Christian Engström betonar också att ansvaret för pensionssystemen helt ligger på nationell nivå.

Lars Adaktusson, KD:

– EU:s möjlighet att påverka mäns och kvinnors olika pensioner ligger i att skapa förutsättningar för tillväxt och fler arbeten. Det är bara genom att fler kan arbeta som pensionerna kan bli högre.

Miljöpartiets Isabella Lövin anser att EU måste göra mer för att sätta miniminivåer för skydd mot arbetsskador och ohälsa.

– En bra arbetsmiljö kan ge både kvinnor och män bättre möjlighet att själva välja när de vill ta ut pension istället för att tvingas sluta i förtid på grund av ohälsa. EU bör därför uppmana medlemsländerna att se över kvinnors arbetsvillkor, som påverkar deras framtida pension.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas