Nyheter

SPF ger regeringen örfil och bakläxa

SPF uttrycker "bestörtning" over Bo Könbergs utredning om avgifter i vården och äldreomsorgen. Det är oacceptabelt att utredaren och socialdepartementet inte fullföljer direktiven, anser förbundet.

Publicerad 2012-03-11

I ett ovanligt skarpt formulerat remissvar, som förbundsstyrelsen fattade beslut om i tisdags, skriver SPF att man i och för sig har förståelse för att tiden har varit alltför knapp ”för att på ett seriöst sätt kunna penetrera inte bara högkostnadsskydden för vård och läkemedel, utan också exempelvis sjukresor, hjälpmedel, äldreomsorg samt omsorg om personer med funktionsnedsättning”.

– Direktivet har dock med stor tydlighet formulerat de problem som finns i hela denna sfär och menat att det är hög tid att söka lösning på dessa problem. Men utredaren har själv gjort sin avgränsning och konstaterar att han anser sig ha slutfört sitt uppdrag.

Ny utredning
SPF kräver nu att regeringen startar en ny utredning – som ges tillräckligt med tid. Behovet är stort, anser förbundet, som beskriver avgiftssystemet inom hälso- och sjukvården och inom den sociala omsorgen som ”extremt splittrad”.

– Förutsättningarna för att medborgarna ska kunna förstå avgifterna och deras uppbyggnad, i synnerhet avgifterna inom den primärkommunala sektorn, är minimala och de förlorar därmed starkt i legitimitet.

Ojämlikt
Dessutom är äldreomsorgsavgifterna alltför varierande över landet.

Förbundet konstaterar att hur mycket man måste betala i avgifter som användare av de offentliga välfärdstjänster när man blir gammal, beror i hög grad på i vilket landsting eller i vilken kommun man bor.

Högkostnadsskydd
Det som hittills har lett till konkreta förändringar är frågan om högkostnadsskydd för besök i öppen vård och för inköp av läkemedel. Här har Bo Könbergs förslag lett till att regeringen beslutade om fördyringar från årsskiftet.

SPF riktade då kritik mot tanken på indexering med konsumentprisindex som bas.

– Vi tyckte då, och vi vidhåller detta, att om indexering ska ske bör den göras med inkomstutvecklingen för pensionärer som bas.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Avgifter i framtiden

  • Bo Könbergs utredning heter ”Framtidens högkostnadsskydd i vården”
  • Direktivet har rubriken ”Översyn av avgiftsstrukturen för hälso- och sjukvård, läkemedel, äldre- och handikappomsorg m.m.”
Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas