Nyheter

Bo Könberg: Vårdavgifter bör höjas varje år

Vid årsskiftet höjdes gränsen för sjukvårdsbesök från 900 till 1 100 kronor och för läkemedel från 1 800 till 2 200 kronor. Nu föreslår en utredning att höjningar sker varje år.

Publicerad 2012-01-16

Kvart över tolv i dag överlämnar landshövding Bo Könberg vårdavgiftsutredningens betänkande ”Framtidens högkostnadsskydd i vården” till socialminister Göran Hägglund (KD).
Ett förslag i utredningen blir att taket för läkemedel höjs varje år och för vårdbesök vartannat år.
Det är också dags att höja avgiften för ett dygn på sjukhus från 80 till 100 kronor, enligt Bo Könberg.

SPF kritiskt
SPF har vid flera tillfällen kritiserat höjningen. I remissvar och i sammanträde i regeringens pensionärskommitté har krav förts fram på att pensionärer, som drabbats av sänkta pensioner de senaste åren, bör kunna undantas från höjningen.

Särskild omsorgsfond
Bo Könberg tar sig också an morgondagens växande resursbehov för att möta demografins behov. Och då räcker det inte att höja avgifter.

Pengar skulle kunna avsättas i en särskild ”Äldreomsorgsfond” för att klara 40-talisternas omsorg på 2020-talet, föreslår Bo Könberg. Det nuvarande statsfinansiella överskottsmålet skulle då få stryka på foten.
– I betänkandet bedömer jag att det troligen vore mer förtroendeskapande om vi nu valde att inrätta en särskild Äldreomsorgsfond än att proklamera att vi ska vara beredda att på 2020-talet låna för att klara en hygglig äldreomsorg, skriver Bo Könberg på DN debatt.

Jobba längre
Bo Könberg tror att med teknologiska framsteg, effektivare arbetsmetoder och en faktisk utträdesålder från arbetsmarknaden som höjs med cirka två tredjedelar av den ökade livslängden så kommer samhället att klara framtidens vård och omsorg med ungefär dagens andel avgifter och övrig privat finansiering.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas