Nyheter

Protest mot urholkat högkostnadsskydd

Publicerad 2011-10-07

Regeringens pensionärskommitté (RPK) är det forum då de fem rikstäckande pensionärsorganisationerna ges tillfälle att träffa regeringens företrädare, oftast under ledning av äldreminister Maria Larsson (KD).

Fyra gånger om året äger sammanträdena rum. På ett av mötena bjuds också andra organisationer in, något som väckt irritation hos äldreorganisationerna som anser att äldrefrågorna är många och omfattande och därför behöver sitt eget forum.

Äldre bör undantas
På sammanträdet i onsdags riktade Karl Erik Olsson kritik mot regeringens förslag i höstbudgeten att höja gränsen för sjukvårdsbesök från 900 till 1 100 kronor och för läkemedel från 1 800 till 2 200 kronor.

– Jag framhöll att regeringen sedan länge har frikopplat pensionerna från samhällsekonomins utveckling, vilket inneburit att lönerna utvecklats betydligt bättre än pensionerna. Dessutom har regeringen som bekant också frikopplat skatt på pension från hur löner beskattas, med följd att pensioner beskattas hårdare.

– Mot den bakgrunden är det rimligt att man också frikopplar högkostnadsskyddet så att pensionärer får bibehålla dagens regler, säger Karl Erik Olsson.

Könberg utreder
Regeringens utredare Bo Könberg deltog på RPK-mötet och redogjorde för att ytterligare förändringar av högkostnadsskyddet utreds för fullt. Även konsekvenserna av regeringens kritiserade höjning ska analyseras.

Bo Könberg, landshövding i Sörmland och tidigare folkpartistisk socialminister, ska också se över hela avgiftsstrukturen för hälso- och sjukvård, läkemedel och delvis även äldre- och handikappomsorgen.

Utredningen ska vara klar senast den 15 januari 2012.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas