SPF Seniorerna: De gräver pensionssystemets grav
Foto: Getty Images
Nyheter | Kritik

SPF Seniorerna: De gräver pensionssystemets grav

Vem kan räkna med ett tillskott, vem kan inte och varför? Hur mycket blir det i plånboken? Det undrar Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna.

Jan Arleij
Publicerad 2021-11-25

I en kommentar till gårdagens besked om en överenskommelse i pensionsfrågan mellan V, S och MP lyfter Eva Eriksson en lång rad otydligheter i förslaget.

Eva Eriksson andas en viss optimism när det gäller själva den ekonomiska förstärkningen.

– I väntan på mer detaljer kring uppgörelsen kan jag konstatera att det förefaller kunna bli ett välkommet tillskott för de med lägst pensioner.

Men det är alltså mycket som är oklart, konstaterar Eva Eriksson.

– Dels hur dagens 290 000 pensionärer med bostadstillägg blir cirka 700 000 personer, dels på vilka grunder det nya tillskottet ska beräknas. Vem kan räkna med ett tillskott, vem kan inte och varför? Hur mycket blir det i plånboken?

Lönar sig än sämre

Att isolerat sjösätta det nu aktuella garantitillägget riskerar att skjuta pensionssystemets legitimitet i sank.

Detta eftersom tillägget ser ut att medföra att det kommer att löna sig än sämre att arbeta ihop till sin pension.

2 av 3 pensionärer väntas inte beröras av tillägget, och en hel del av dem har redan idag pensioner efter skatt på ungefär samma inkomstnivå som den som arbetat i mindre grad.

Exempelvis berörs inte en genomsnittlig pensionär med 14 000 kronor efter skatt efter 40 års arbete av det nya tillägget, menar Eva Eriksson.

Tilliten på spel

Därför måste även den inkomstrelaterade pensionen höjas. Respektavståndet mellan en garantipension och en inkomstpension måste öka, inte minska ännu mer än vad som redan skett.

– Det är fundamentalt för tilliten till politiken och systemet att arbete ger ett avtryck på ens pension, säger Eva Eriksson.

– Detta har länge varit ett legitimitetsbekymmer för pensionssystemet. Människor ifrågasätter med all rätt till vilken nytta man arbetar och avstår lön till pension.

Eva Eriksson.

Att nu i än högre grad försämra respektavståndet är fel väg att gå av politiken, och en mycket riskfylld väg.

– De är i full färd med att gräva en djup grav för pensionssystemet.

Se över alla delar

SPF Seniorerna anser att det är avgörande att det behövs ett helhetsgrepp på pensionsfrågorna.

– Systemet måste ses över i alla sina delar och kopplingar till samhället. Fortsatt lappande och lagande, som ännu ett tillägg, bryter mot systemets principer och bidrar till systemets förfall och att grundproblemen i systemet består.

Spiken i kistan

Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef på Forena som är försäkringsbranschens fackförbund, ser också risker med det nya tillägget.

– Detta kan vara spiken i kistan för 1994-års pensionsöverenskommelse. Det föreslagna garantitillägget och det nyligen införda inkomstpensionstillägget motsvarar nettokostnaden för en pensionsavgiftshöjning som hade givit minst lika god utdelning, skriver Håkan Svärman på Twitter.

– Om pensionsavgiften återställs till 18,5 procent så kostar det 21 miljarder kronor brutto, men nettokostnaden blir drygt 12 miljarder kronor och lyfter en genomsnittlig pension med 1000 kronor i månaden.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2021-11-25

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas