SPF Seniorerna: Vi accepterar inte Pensionsgruppen
Eva Eriksson.
Nyheter | Valet 2018 | Valet 2018

SPF Seniorerna: Vi accepterar inte Pensionsgruppen

SPF Seniorerna accepterar inte Pensionsgruppen i dess nuvarande form. Det skriver förbundet i organisationens nya valkrav.

Jan Arleij
Publicerad 2018-05-25

SPF Seniorerna har genom åren starkt ogillat det man anser vara ett allvarligt demokratiskt underskott i sättet som riksdagen och regeringen styr över våra pensioner.

Kritiken skjuter in sig på konstruktionen av den parlamentariska Pensionsgruppen: Sex partier – alla utom V och SD – ingår och bestämmer bakom stängda dörrar vad som ska hända med pensionerna. Eller hur man ska ”vårda systemet” som det heter på politikerspråk.

Partierna ska alltid vara överens innan besked ges om förändringar och nyheter. Möjligheten till insyn och debatt före beslut är obefintlig, menar man.

Rätt till insyn

Så förutom kravet på att systemet måste ses över och förändras så att ”det ger pensioner som går att leva på” skjuter SPF Seniorerna in sig särskilt på Pensionsgruppen :

”Flytta ut debatten om pensionerna från de slutna rummen. Vi accepterar inte Pensionsgruppen i sin nuvarande form.” skriver förbundet. ”Väljarna har rätt till insyn i de ställningstaganden som partierna gör i en så avgörande fråga som vårt pensionssystem. Pensionerna berör oss alla – såväl dagens som framtidens pensionärer.”

Vård och hälsa

Förutom pensionerna är vård och psykisk ohälsa de områden som betonas med ny skärpa i listan på valkrav:

• Stärk primärvården i hela landet. Seniorer ska ha rätt till äldremottagningar vid varje lokal hälso- och vårdcentral och en egen fast läkarkontakt.
• Säkerställ att personalen i sjukvården och äldreomsorgen får tillräckliga kunskaper om åldrandet och åldrandets sjukdomar.
• Satsa nu för att motverka äldres psykiska ohälsa. En senior tar livet av sig varje dag på grund av bristande resurser och kompetens. Det kan vi aldrig acceptera.

Valet närmar sig

SPF Seniorernas förbundsstyrelse, som hade ett två dagars internat i Sundsvall tidigare i veckan, vill se fler och bättre förslag ”som ger ett tryggt liv för Sveriges två miljoner seniorer”.

– Valet närmar sig och vi möter nya löften från partierna om vad de vill åstadkomma för seniorer under nästa mandatperiod, säger förbundsordförande Eva Eriksson.

Ett antal löften till landets äldre har redan spelats ut från flera partier.

– Partiernas löften förpliktigar. Mer än var fjärde väljare är 65 år eller äldre och SPF Seniorerna kommer att noga följa upp att löftena till dem förverkligas.

Jan Arleij
Publicerad 2018-05-25

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas