Rogestam: ”Regeringen har fler skattelöften att infria”
Nyheter | DO
Foto: Jan Arleij / Tomas Södergren

Rogestam: ”Regeringen har fler skattelöften att infria”

- Nu är vårt viktiga uppdrag att få många bra saker gjorda för Sveriges pensionärer. Det sa SPFs förbundsordförande Christina Rogestam när hon öppnade höstens stora distriktsordförandekonferens.

Publicerad 2014-10-22

På den första distriktsordförandekonferensen efter sommarens kongress i Jönköping betonade Rogestam att hon nu hoppas mycket på att organisationen ska komma fram till gemensamma vägar att nå viktiga äldrepolitiska framgångar.

Talet till distriktsledarna fick karaktären av ett första linjetal från den nyvalda SPF-ordföranden.

Kongressperioden, som löper fram till 2017, har börjat bra. Den nya regeringen infriar från årsskiftet en utlovad första sänkning av pensionärsskatten för garantipensionärerna, konstaterade Christina Rogestam.

– Men vad man inte sa före valet var att vi pensionärer ska betala för skattesänkningen själva genom att löneskatten på äldre höjs. Det här är helt fel väg att gå och det kommer vi att påtala, sa Christina Rogestam.

– Dels behöver samhället att äldre som vill och kan jobbar vidare, dels behöver många äldre arbeta längre för att få upp sin pension.

Pensionssystemet kommer fortsatt att granskas och kritiseras av SPF.

– Vi behöver få till en grundlig översyn av pensionssystemet. Det är väldigt mycket man behöver göra, sa Christina Rogestam och exemplifierade med bland annat att pensionernas och lönernas utveckling inte alls följs åt, vilket utlovades av politikerna när systemet sjösattes.

Den parlamentariska Pensionsgruppen har alltid sagt och kommer att fortsätta säga att systemet är bra trots att det alls inte är det, framhöll Christina Rogestam.

– Medierna är heller inte särskilt intresserade av att granska systemet. Då behöver vi inom SPF fundera på en gemensam strategi för hur vi ska kunna öka trycket på beslutsfattarna.

I sitt tal till distriktsordförandena tog Christina Rogestam upp Sverigedemokraternas framgång i valet. Uppemot 30 000 SPFare hör sannolikt till dem som valt att rösta på partiet, noterade hon:

– De är inga rasister men de är besvikna. De känner sig utanför och inte lyssnade på. Vi måste inom SPF fråga oss vad vi kan göra i föreningar, distrikt och på förbundsnivå för att de ska se att SD inte är svaret utan att man nästa gång istället väljer att rösta på något av de demokratiska partierna.

– Ansvariga politiker måste också komma fram med en klar idé om hur man ska lösa flyktingmottagandet. Det är helt centralt, sa Christina Rogestam med stor erfarenhet av problematiken sedan tiden som dåvarande Invandrarverkets generaldirektör.

Christina Rogestam framhöll i media strax efter valdagen att skattefrågan sannolikt bidrog till SD:s framgångar. Men den frågan kommer inte ensidigt att kunna gynna SD framöver, hoppas SPFs ordförande.

– Regeringen har fler skattelöften till pensionärerna att infria. Jag tror också att allianspartierna snart kommer att ha tänkt om i frågan om pensionärsskatten. Här ska vi fortsätta att trycka hårt på politikerna tills vi har fått bort hela klyftan.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

SPF-konferensen

SPF håller två distriktsordförandekonferenser om året, en i oktober och en i april.

Höstens tvådagars-konferens äger rum på Lidingö utanför Stockholm.

Företrädare för SPFs 27 distrikt finns med på konferensen, liksom SPFs förbundsstyrelse och delar av kansliets personal.

Konferensen fokuserar på att analysera Jönköpingskongressens cirka 140 olika beslut och ställningstaganden, vilka påverkar arbetet under de kommande tre åren fram till 2017 års kongress i Gävle. Värvningsfrågor, nya stadgar och arbetet i valrörelsen är andra huvudämnen under konferensen.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas